banner

Actiepunten Westend Oisterwijk over verkeer en drugs


Een aantal inwoners hebben zich aangemeld voor een nog op te richten wijkraad, en er is door hen een flink aantal actiepunten opgegeven.

Recent gingen inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren op wijkbezoek in de wijk Westend in Oisterwijk. Tijdens de rondleidingen en gesprekken werd door de inwoners een diversiteit aan actiepunten benoemd, waar zij graag aandacht voor vragen. De gemeente heeft ze samengevat in een lijst met aandachtspunten.

Samen een rondgang door de wijk Westend (Bron: Gemeente Oisterwijk)

De meeste opgehaalde aandachtspunten gaan over de openbare ruimte (wortelopdruk, speelvoorzieningen en onderhoud groen) en verkeer (hard rijden en parkeren). Maar ook thema’s als veiligheid (drugs) en eenzaamheid komen in het overzicht aan bod. De aandachtspunten worden door de gemeente bekeken en besproken, en verwerkt tot een conceptplan. In het voorjaar volgt een tweede bijeenkomst waarbij informatie volgt over deze onderwerpen. Verder zal de gemeente communiceren via de inwoners die de rondleiding hebben gegeven, en diegene die zich hebben aangemeld voor een mogelijk toekomstige wijkraad.

Namen

Opvallend is, dat in het document ook bedrijfsnamen, adressen en zelfs particulieren bij naam worden genoemd, alwaar iets mis zou zijn, van stank tot drugsdealen. Volgens gemeente was eenĀ  naam onterecht opgenomen en is deze alsnog weggehaald.