banner

Aanmaakblokjesfabriek Oisterwijk hoeft niet weg


Eind september ontstonden bij het Oisterwijkse bedrijf Fire-Up een aantal branden in pallets met halffabricaten van aanmaakblokjes. Het bedrijf heeft daarop maatregelen genomen. Sindsdien vinden extra controles plaats.Uit nader onderzoek blijkt dat het bedrijf en haar activiteiten voldoet aan de vergunning en op deze locatie mag blijven.

Vanwege eerdere branden bij Fire-Up en naar aanleiding van zorgen van omliggende bedrijven en omwonenden, heeft de gemeente Oisterwijk opdracht gegeven voor een ‘second opinion’ over de locatie van het bedrijf. Het college heeft deze week kennis genomen van de uitkomst hiervan: de bedrijfsactiviteiten van Fire-Up passen binnen dat wat op basis van het bestemmingsplan is toegestaan op deze locatie. De conclusie van de second opinion, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, is dat de bedrijfsactiviteiten van Fire-Up nog steeds in lijn zijn met waar vergunning voor is verleend. Daarmee passen de bedrijfsactiviteiten binnen het huidige bestemmingsplan. Verder zijn geen activiteiten geconstateerd die leiden tot een aanvullende vergunningplicht voor het onderdeel milieu. Fire-Up voldoet daarmee aan alle eisen om op deze locatie de bedrijfsactiviteiten voort te zetten.

Omwonenden
Burgemeester Hans Janssen begrijpt dat hiermee de zorgen van omwonenden niet weggenomen zijn: “Hoewel deze second opinion bevestigt dat Fire-Up voldoet aan alle regels en eisen, heb ik begrip voor de zorgen van onze ondernemers en inwoners. Na de brand afgelopen juli en de broei in de pallets in september zijn zij ongerust over dergelijke bedrijfsactiviteiten op deze plek. Ik snap dat. Tegelijkertijd zie ik een ondernemer die aan de regels voldoet, een vergunning heeft en maatregelen neemt om de veiligheid van zijn werknemers en omwonenden te waarborgen. Samen met de OMWB en de brandweer zullen wij er als gemeente nadrukkelijk op blijven toezien dat de genomen maatregelen en afspraken worden nageleefd.” De eerder genomen maatregelen om herhaling van de branden te voorkomen en de brandveiligheid te borgen zijn blijvend. Het extra toezicht door de Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB), brandweer en gemeente op deze maatregelen en de bedrijfsactiviteiten blijft onverminderd van kracht.

Maatregelen

Bergen aanmaakblokjes werden recent afgevoerd na divers broei  en branden (Foto: Toby de Kort)

Fire-Up heeft maatregelen genomen om broei te voorkomen door meer te koelen door (mechanische) ventilatie. Daarnaast worden de tabletten van aanmaakblokjes op een andere manier op pallets geplaatst waardoor ze beter kunnen afkoelen. Het bedrijf heeft containers geplaatst waarin de nieuw te produceren tabletten worden opgeslagen. Deze containers worden ’s avonds afgesloten en zijn dan vrijwel luchtdicht. Overdag vindt extra visuele inspectie plaats van de opslag. Daarnaast zijn deze containers voorzien van een brandmeldsysteem dat bij een bepaalde temperatuur of bij een snelle temperatuurstijging een seintje geeft aan de alarmcentrale.