banner

Witte strepen of laten we winkeliers betalen voor parkeren in Oisterwijk?


‘Grote ergernis van veel bezoekers én winkeliers aan de Oisterwijkse Dorpsstraat,’ aldus de VVD, ze hebben het over onduidelijke parkeervakken.

‘Zeker op koopavond en in deze tijd van het jaar met vallend blad. Met de beste bedoelingen parkeren mensen hun auto betaald, om even later toch een fikse parkeerbon achter hun ruitenwisser te vinden. Hoe moeilijk kan het zijn om de vakken duidelijker te markeren?’ VVD raadslid Con van Beckhoven vroeg afgelopen week aan wethouder Dion Dankers om betere markering, en de wethouder heeft beloofd tot actie over te gaan. De VVD rekent nog op dit jaar op duidelijk gemarkeerde parkeervakken.

Maar is dat wel wat inwoners en winkeliers willen?

De basis van de parkeerboete zit in het parkeerverbod. Er mag in het centrum van Oisterwijk in principe niet geparkeerd worden. Uitzondering is binnen de vakken en tegen betaling van parkeergeld. Ziet men die vakken niet, dan zou men er in principe vanuit moeten gaan dat er geen parkeervak is, en dat daar dus niet geparkeerd mag worden. Tegelijk stelt onze overheid dat parkeervakken duidelijk gemarkeerd moeten zijn, om als parkeervak herkenbaar te zijn. In Oisterwijk is dat in deze straat gedaan met natuurstenen randen en een kleine P tegel in dat vak. De VVD stelt nu, dat door onduidelijke markering, inwoners min of ‘onterecht’ een boete krijgen.

Betalen

Parkeren op de stoep; bijna dagelijkse praktijk in Oisterwijks centrum. Is het hier nog goed te zien; elders is de situatie onduidelijker.

De ene winkelier wil geen witte strepen, maar de mooie hardstenen randen behouden voor de uitstraling van ons centrum; de ander wil zijn klanten niet opzadelen met onnodige boetes; de automobilist parkeert daar waar het niet mag; de BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) behoort in dat geval een boete uit te schrijven, en dat niet doen zou kunnen zorgen voor willekeur en wildgroei.
Die boete zou volgens de VVD ervoor zorgen dat bezoekers uit Oisterwijk weg blijven. Voor enkele winkeliers is dat samen met de parkeergelden die hun klanten hier op een aantal plekken moeten betalen een doorn in het oog. Dat betalen voor die plekken, komt voor een deel voort uit het weren van langparkeerders in het centrum, en voor een deel is het simpelweg een vorm van inkomsten voor de gemeente. Lang parkeren kan voorkomen worden met een blauwe zone, met bijvoorbeeld een parkeerduur van maximaal 2 uur.

De opbrengsten zullen, zeker in het bezuinigende Oisterwijk, ook ergens vandaan moeten komen. De OZB omhoog? Nee zegt de VVD, want die is al genoeg gestegen. Het zou bovendien de fietsende inwoners extra belasten en de automobilist ontzien, en ook daar zijn weer mensen tegen. Is het dan een idee de winkeliers te laten betalen voor de parkeervakken voor hun winkels, die zijn er immers voor hun klanten… ??