banner

Tekening en planning aanpak onveilige rotondes Oisterwijk


De gemeente Oisterwijk heeft vandaag omwonenden geïnformeerd over enkele verkeerstechnische aanpassingen aan de dubbele rotonde aan de Moergestelseweg. Met die aanpassingen willen ze het overzicht op de rotondes verbeteren, zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer, verlagen van de snelheid en verbeteren van de verkeersveiligheid.

De nieuwe situatie, zoals die na aanpassing in het voorjaar van 2020 gerealiseerd gaat worden (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Wat gaat er precies veranderen?
• De fietspaden kunnen straks aan beide zeiden in 2 richtingen gebruikt worden.
• Er komt een verhoogd verkeersplateau bij de fietsoversteken ter hoogte van de Tilburgseweg en Mgr. Verhoevenlaan.
• De fietsroute vanuit de Mgr. Verhoevenlaan via de oversteek van de Moergestelseweg wordt overzichtelijker;  fietsers worden beter zichtbaar voor afslaand gemotoriseerde verkeer.
• Aanleg van zogenoemde ‘bochtverkleiningen’ bij de Mgr. Verhoevenlaan en Pastoor van Beugenstraat met een andere verharding, die zorgen dat de snelheid van het verkeer afneemt.
• Aanleg van enkele middengeleiders om onjuist oversteken van fietsers over de Moergestelseweg te voorkomen.

Meerdere aanrijdingen waren aanleiding voor onderzoek, en daaropvolgende verbeteringen aan de rotonde aan de Moergestelseweg in Oisterwijk (Foto Toby de Kort).

Na overleg met diverse gebruikers van de weg, zoals hulpdiensten en de buslijndienst van Arriva, is besloten om de werkzaamheden uit te stellen tot het voorjaar.

Volgende week volgt er een bericht over deze rotondes, met informatie over deze verkeerssituatie van Veilig Verkeer Nederland.