banner

Praat mee over overlastgevende bastonen in Oisterwijk


Gemeente Oisterwijk stelt zichzelf de vraag hoe om te gaan met lage bastonen, en welke meetmethode kan hiervoor het beste gebruikt worden.

Op 24 oktober 2019 heeft de gemeenteraad de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Oisterwijk vastgesteld. Met de vaststelling heeft de raad het college opdracht gegeven om onderzoek te verrichten naar de in de APV opgenomen geluidsnormen.

Disco op de Oisterwijkse kermis (Foto Marijn van den Heuvel)

Disco op de Oisterwijkse kermis (Foto Marijn van den Heuvel)

Om aan te geven hoe hard geluid is, gebruiken we de maat decibel (dB). In de APV zijn de geluidsnormen begrensd in dB(A). Lage bastonen, waar regelmatig klachten over komen, worden echter gemeten in dB(C).

Het college heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar de geluidsnormen voor dB(C). Het onderzoek heeft betrekking op de geluidsnormen bij de kermis en carnaval, kleine evenementen en incidentele evenementen. Evenementen waarvoor een evenementenvergunning is vereist, vallen niet onder het onderzoek omdat in het evenementenbeleid al een dB(C) norm is opgenomen. In dat geval wordt de geluidsnorm dus met de vergunning geregeld.

Geef uw mening
Op woensdag 18 december om 19.00 uur geeft de OMWB een presentatie over het onderzoek in het Raadhuis aan De Lind 56. Tijdens deze bijeenkomst is het tevens mogelijk uw persoonlijke wensen kenbaar te maken. Heeft u belangstelling om hierbij te zijn? Of wilt u input leveren? U bent van harte welkom.