banner

Plan van aanpak voor invlechten Haaren bij Oisterwijk


Gemeente Haaren zal eind 2020 opsplitsen en het Dorp Haaren komt op dat moment bij Oisterwijk. Een complex proces, waarvoor een plan van aanpak is opgesteld door beide gemeenten.

Haaren slaat rechtsaf richting Oisterwijk (Foto: Joris van der Pijll)

Parallel aan het ontvlechtingstraject (loskoppelen gegevens en diensten gemeente Haaren ter voorbereiding van de overdracht) is nu ook het invlechtingstraject opgestart (inweven van relevante gegevens en diensten dorp Haaren bij gemeente Oisterwijk). Voor Oisterwijk betekent dit traject het invlechten van het dorp Haaren en het vervullen van de positie als rechtsopvolger van de gemeente Haaren. Om het proces van de invlechting vast te leggen en de verschillende verantwoordelijkheden in de gemeentelijke organisatie te beleggen, is een plan van aanpak opgesteld en door het college (Burgemeester en wethouders) goedgekeurd.

Om medewerkers van de gemeente op weg te helpen met de taken voor de invlechting, zijn invlechtingsopdrachten uitgezet in de organisatie. Deze opdrachten, de doelstellingen erachter en de bijbehorende planning zijn opgenomen in het plan van aanpak. Zo kan de invlechting gestructureerd opgepakt worden. Ook zijn zo de verschillende rollen met bijbehorende verantwoordelijkheden bekend. Hierdoor wordt het voor medewerkers inzichtelijk wat er wel en niet van hen verwacht wordt tijdens de invlechting.