banner

Oisterwijkse honden net als die van Haaren belastingloos


‘Het duurde even, maar het is zover; de hondenbelasting in de gemeente Oisterwijk wordt per 1 januari 2021 afgeschaft,’ aldus een tevreden partij PrO.

Voor dit beestje moet men in Oisterwijk belasting betalen, in Haaren niet… (foto Joris van der Pijll)

Donderdagavond werd besloten die belasting in de toekomst af te schaffen. Overigens een toekomst samen met de inwoners van Haaren, waarvan de mening nu formeel nog niet is meegenomen. In Haaren zijn ze echter al gewend om het zonder hondenbelasting te doen. In die zin helpt dit mede bij het harmoniseren van beleidsregels, als Haaren straks bij Oisterwijk komt. Ook al is de gemeente daar volgens eigen zeggen nog niet aan toe; het lijkt er op dat dit een voorbode is op meerdere besluiten die nodig zijn om de voorzieningen van Haaren en Oisterwijk gelijk te trekken. Wat dit betreft kunnen de hondenbezitters alvast opgelucht adem halen; wat de OZB belasting betreft is dat anders, die gaat omhoog.

Volgens PrO is het ‘een oneerlijke belasting die uit een ver verleden stamt. De hondenbelasting gaat in een algemene pot waar van alles van betaalt wordt. De mensen die een hond bezitten betalen dus zonder reden meer belasting dan anderen.’

Genoteerd mag worden, zo blijkt uit navraag bij de partij, dat van een besluit nog geen sprake is, ook al geeft de partij dat zelf zo aan in haar bericht. Ondanks dat het nu is meegenomen in de meerjarenbegroting, valt het daadwerkelijke besluit pas bij het vaststellen van de begroting van 2021.