banner

Oisterwijkse Dorpspomp is wachten op wethouder beu (Update)


4 mei 2019 vroeg de werkgroep om geduld. Er was hoop, en er waren goede gesprekken met wethouder Dion Dankers. Dat geduld is nu op, tot op de bodem leeg.

Een ansichtkaart van vermoedelijk begin vorige eeuw, met dorpspomp, kiosk en raadhuis, op een plek waar jaren later ook een dorpspomp kwam, maar nu weg is (Archief Marnix Versteegh)

In 2016 werd de pomp, onder protest, afgebroken. De gemeenteraad had het zo besloten, gebaseerd op volgens veel inwoners verkeerde informatie, maar in ieder geval met de afspraak dat deze elders in Oisterwijk zou worden herplaatst. Er kwam een werkgroep met enthousiaste initiatiefnemers, er werd aan inwoners gevraagd waar hij geplaatst zou kunnen worden. Er werd een andere plek gekozen, en een ander ontwerp. De oude pomp komt niet terug, en niet op de door inwoners gewenste plek. De nieuwe pomp, op de nieuwe plek, zou er dit najaar moeten staan, zo was de toezegging. Overigens ook dat plan kreeg enig protest.

Albert Jacobsen, initiatiefnemer van de werkgroep Dorpsomp 2.0, heeft zijn opgelopen frustraties als volgt verwoord:

Ook vandaag na 3 jaar totaal niets vanuit de gemeente Oisterwijk mogen horen naar aanleiding van diverse uitingen op social media. Morgen tweede poging met hopelijk meer reactie en dito effect, ook nog meer lezers in andere media, heel erg bijzonder deze ontstane situatie, en een heel trieste opstelling van de gemeente Oisterwijk en met name van de Wethouder Dion Dankers door zich stil te houden, dit is dus Oisterwijk …

Dit is dus ook de wethouder die ons beloofd had te helpen, onvoorwaardelijk, en zelfs daar in het openbaar termijnen aan koppelden in de media naar de inwoners, en er zelfs een Drone film met interview over liet maken met de nieuwe locatie op de achtergrond, ook geholpen door impressies etc. En nu niets meer dan stilte in de media, en naar ons als initiatiefgroep niet veel meer dan vage zoethoudertjes in summier e-mail verkeer door een communicatie medewerkster – betrokken ambtenaar …

En het bovenstaande pas na een repeterende smeekbede door ons om meer info wat de stand van zaken was de afgelopen weken, puur omdat het onderwerp gemeden werd hadden wij de indruk, en wat nu blijkt is ons gevoel terecht. The Sound of Silence. En wij als initiatiefgroep dachten dat we eindelijk serieus genomen werden, de inwoners van Oisterwijk meende zich gehoord te voelen door de gemeente…

Dit kan echt niet langer zo!
Wethouder Dankers pak je verantwoording en maak je beloftes eens eindelijk waar, zonder je te verschuilen achter je mede betrokken ambtenaren, vage excuses van de ambtelijke regelgeving.
Je hebt zelf alle inwoners van Oisterwijk openbaar een belofte gedaan weet je nog? Wij weten het nog heel goed, en met ons heel erg veel inwoners, daarnaast zeker ook de lokale en provinciale pers die sinds vandaag aangaande dit onderwerp op scherp staat.

Inwoners van Oisterwijk laat je horen, de Dorpspomp initiatiefgroep 2.0 heeft jullie keihard nodig !!!

Gemeente

Een woordvoerder van het college (burgemeester en wethouders) laat weten: ‘De wens en verwachting was dat de pomp dit najaar gerealiseerd zou zijn. Helaas is dat streven vanwege de complexe aanleg van de watervoorziening niet gehaald. Bij het ontwerp van de dorpspomp is rekening gehouden met zowel levering van grondwater als levering van drinkwater. Dat maakt de realisatie van de toevoer complexer van aard dan aanvankelijk gedacht. Hierdoor heeft het project vertraging opgelopen. We willen echter wel vasthouden aan de wensen van de inwoners en de afspraken die we met Stichting Dorpspomp 2.0 hebben gemaakt voor wat betreft de functionaliteiten van de pomp. We betrachten daarom zorgvuldigheid in het proces.’ Het college begrijpt dat de inwoners en de Stichting Dorpspomp 2.0 al lang wachten: ‘Zodra we zicht hebben op het moment van oplevering, brengen we dit uiteraard naar buiten. Want net zoals onze inwoners kijken ook wij reikhalzend uit naar het verrijzen van de nieuwe dorpspomp.’

Barman en brandweerman Ad, tapt als eerste een glasje bij de vorige ondertussen afgebroken Dorpspomp...

Barman en brandweerman Ad tapt het eerste glaasje uit de vorige Dorpspomp, en heeft zich eerder bereid verklaard dat nogmaals te doen…