banner

Oisterwijk bereid herziening bestemmingsplan Noenes Haaren over te nemen


Op verzoek van de Gemeente Haaren, is Gemeente Oisterwijk bereid de voorbereidingen voor  het nieuwe bestemmingsplan van recreatiegebied de Noenes in Haaren over te nemen.

Gemeente Oisterwijk heeft eerder, vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling, aan Gemeente Haaren aangegeven dat vaste bewoning en uitbreiding van bouwmogelijkheden in dat gebied niet wenselijk is. Formeel heeft Gemeente Oisterwijk nog geen zeggenschap over besluiten die in Haaren worden genomen; maar er is wel overleg over besluiten van grotere omvang, en zaken die van invloed zijn op de periode na de herindeling, zo ook in deze situatie. In Oisterwijk wordt vaste bewoning bij recreatiebestemming tegen gegaan. Uitzonderingen zijn de lopende gedoogafspraken.

Recreatiegebied De Noenes, nu nog Gemeente Haaren, binnenkort Gemeente Oisterwijk (Bron: Google Maps).

Omdat volgens Gemeente Haaren de besluitvorming voor de aankomende herindeling niet meer haalbaar is, en Oisterwijk na de herindeling verantwoordelijk is voor het gemeentelijk beleid in dit gebied, is door het Oisterwijkse college (burgemeester en wethouders) aangegeven dat deze bereid is het lopende traject over te nemen.

Hierbij wil Gemeente Oisterwijk, zoals ook bij andere recreatieparken, een schouw organiseren. Hierbij zal controle plaats vinden op persoonsregistraties, gedoogafspraken en permanente bewoning, eventuele illegale bebouwing en bijvoorbeeld brandveiligheid. Een dergelijke controle zou onaangekondigd uitgevoerd moeten worden met partners als politie, belastingdienst en BOA’s.

Beide gemeenten en provincie zullen binnenkort afspraken maken over de praktische uitvoering.