banner

Moergestels speelveldje tegelijk ook waterberging


Het Molenveldje in Moergestel wordt waterberging en tegelijk ook speelveld. Bij hevige regen loopt het gehele veld vol; bij drogere periode is het veld geschikt voor de jeugd.

Carlo van Esch (PGB) toonde de volgens hem onveilige situatie begin 2018.

Aan de Molenbeemd in Moergestel, op de hoek van de Schoolstraat en de Scheerman, is vlakbij de molen een nieuw speelveld aangelegd. Na de bouw van de woningen werd er aanvankelijk een vijver aangelegd. Deze vijver was nodig voor de opvang van water bij hevige regenbuien. Omwonenden gaven in aan deze vijver onveilig te vinden. En ook de politiek was van mening dat het niet veilig was. Zo werd door Carlo van Esch (PGB) aangegeven, voorafgaande aan de verkiezingen begin 2018 en partij Algemeen belang stelde er vragen over in 2016.

Destijds zag de gemeente geen noodzaak de vijver aan te passen; daar is nu verandering in gekomen. Wethouder Dion Dankers: “we hebben de signalen van bewoners gehoord en zijn samen met hen aan de slag gegaan met een geschikte oplossing. Ik ben blij dat dat gelukt is en we nu 2 belangrijke zaken in een pilot hebben weten te combineren.”

Oplossing

Uiteindelijk is door de gemeente besloten het hele veld te verlagen. Hierdoor is er een groot speelveld ontstaan, dat minder diep is dan de oorspronkelijke vijver. Alleen bij echte hevige regen komt het veld blank te staan en dient het veld als waterberging. Het voorkomt dan dat er water de omliggende woningen binnenstroomt. Door een goede bewerking van de grond, zorgt de gemeente ervoor dat het water snel kan wegtrekken. Na de regenbui kan er dus weer snel op gespeeld worden door de kinderen! Wethouder Dion Dankers: “Het gaat hier om een situatie die we nog niet kennen in onze gemeente. Daarom noemen we het ook een pilot: we gaan ervan uit dat deze oplossing werkt, maar het moet zich in de praktijk nog wel bewijzen.”

Nieuwe aanleg speelveld annex waterberging (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Samen met bewoners

Het ontwerp van het nieuwe speelveld is samen met bewoners gemaakt en ondertussen aangelegd. Ook de inrichting rondom het terrein is aangepast. Zo is het bushokje weggehaald en zijn de containers verplaatst naar een nieuwe locatie aan de Scheerman. Binnenkort start de aanleg van het groen. Zo wordt het veld ingezaaid en komt er beplanting aan de rand. Ook wordt binnenkort het speeltoestel geplaatst dat samen met de bewoners is gekozen.