banner

Is wonen op De Leye in Oisterwijk niet voor ons allemaal?


Een ingezonden brief over de volgens deze inzender ongelijke verdeling van ruimte die beschikbaar komt bij De Leye. Niet of nauwelijks voor sociale woningbouw, aangepaste senioren woningen of voor starters, maar des te meer voor de gegoeden, de rijken, die op een mooi plekje willen wonen. Is dit mooie plekje niet van ons allemaal?

Sociaal contract

De locatie van sporthal en zwembad De Leye (Bron: Google Maps Streetview)

“Het sociaal contract tussen ons inwoners, en B&W met de Raad in Oisterwijk is opgezegd.” Oisterwijk is door de ons gekozenen verdeelt in de ’20.000 en de 6000’.

Sociaal contract wil zeggen dat wij inwoners vertegenwoordigers kiezen in de Raad en ons laten besturen door B&W, Raad, samen met de ambtenaren, zodat wij niet het recht van de sterkste hoeven laten gelden. Wij verwachtten en mogen verlangen dat onze vertegenwoordigers ons aller belang in het oog houdt. Als tegenprestatie zijn wij loyaal, wij zijn solidair, wachten op onze beurt en nemen genoegen met wat minder zodat anderen ook tegemoet gekomen kunnen worden aan hun behoeftes en wensen.

Onze huidige vertegenwoordigers laten ons in de steek met als gevolg grote schade aan onze gemeenschap. De schaarse middelen, worden onevenredig verdeeld en de prioriteit ligt in de eerste plaats bij de ons kent ons groep. Zij die invloed, kennis en macht hebben. Een aantal van onze vertegenwoordigers faciliteren duidelijk zichtbaar niet onze belangen, maar de belangen van een kleine kliek. Twee terreinen zijn duidelijk zichtbaar: het sociale terrein wat onkundig, incompetent, overgelaten wordt aan wat ambtenaren hetgeen leidt tot schandelijke ondoelmatigheid, verspilling van middelen, schuld afschuiven naar de inwoner en wegkijken tot het te laat is. Wel mooie woorden en beloftes in het ‘Nieuwsklokje’, maar vaak gebrekkige of onvoldoende uitvoering voor de 20.000 inwoners. Wel voor de 6000 gegoeden behorende bij ‘ons kent ons’, want al of niet uit berekening hier ligt de prioriteit in gedrag en uitkomsten van wethouders en fractie voorzitters.

Nu de vraag wat te doen met de Leye-locatie. Dit gebied is te mooi om geen kwaliteit te hoeven leveren zegt partij Algemeen Belang (AB), dus 42 grondgebonden luxe villa’s. Inwoner uw behoefte heeft volgens AB niets met mooi en kwaliteit te maken. Geen seniorenwoning, aangepaste woning. Als u starter bent gaat dit mooi ook niet op, want mooi is voor diegene met geld en invloed. Let wel dit stukje Oisterwijk is van ons allemaal en derhalve dient het aangewend te worden voor datgene waar wij het meeste behoefte aan hebben.

Ben ik een complotdenker als ik zie dat AB en VVD eendrachtig er naar toe werken om dit voor hun achterban en zichzelf in te nemen? De plannen hiervoor zijn al 4 jaar oud en worden stapje voor stapje afgewikkeld in hun voordeel. Leest maar mee in de Nieuwsklok. Het Taxandria terrein waar u al 100 jaar verpoost, sport en recreëert , een veld dat van ons allemaal is, gaan ze waarschijnlijk verkwanselen aan een of twee rijkaards om hier mooi te kunnen wonen met een hek eromheen. Wat is er geworden van de beloftes van wethouder Smit (AB) twee jaar geleden in de Nieuwsklok: ‘we gaan 265 huizen bouwen’? Niks. Wel zich het vuur uit de sloffen lopen om een raadsbesluit aangaande de kartonnagefabriek te ontmantelen. Waarom, voor wie?

Het geld is nu op, we zagen dat aankomen. Nu moet er bezuinigd worden, op wie? Op de 20.000. Waarom? Omdat ze als slachtoffer van falend beleid de schuld krijgen van hun beroep op de WMO, bijstand, jeugdproblemen of ze willen naar school. B&W hoeft niet te bezuinigen. Deze stuitende arrogantie zal er toe leiden dat wij onder curatele gaan komen, iets wat nog meer uw belang (van de 20.000) zal vertragen of schaden. Wie treft schuld, onze uitvoerders met een gebrek aan moraal en burgerschap gevoel? Nee in de eerste plaats jij inwoner die op de bank blijft zitten als het stembureau geopend is. Jij inwoner die hetzelfde onderdanige gedrag vertoont als inwoners uit het verleden van onze generaliteits gemeente. Ook gij die behoort tot de 6000 die verzuimd om de opinion leaders van VVD en AB te wijzen op de ware liberale beginselen. En niet alleen maar te handelen vanuit hedonisme en egoïsme. Wij krijgen wat wij verdienen.

Henk Schoones