banner

Het belang van een cv-onderhoudscontract


Dankzij cv’s, combiketels, geisers en boilers kunnen in principe alle inwoners van Oisterwijk – als ze daar behoefte aan hebben – volop profiteren van warmte en warm water. Dit alledaagse comfort is zo vanzelfsprekend geworden dat we er eigenlijk pas stil bij staan op het moment dat er iets aan zo’n verwarmingsinstallatie kapot gaat. Door een speciaal onderhoudscontract af te sluiten kunnen dat soort problemen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Onderhoud aan apparatuur is belangrijk, laat het aan de vakman over (Foto: Joris van der Pijll)

Wat houdt een onderhoudscontract in?

Een onderhoudscontract zorgt ervoor dat een installateur eens per jaar of eens in de twee jaar langs komt om de gecontracteerde warmteapparaten te inspecteren. Als tijdens die inspectie blijkt dat een of meerdere onderdelen zijn versleten, dan zal hij deze meteen vervangen. Daarnaast maakt hij het apparaat grondig schoon en vult hij – in het geval van een te onderhouden cv- of combiketel – desgewenst water bij.

Veiliger, zuiniger, duurzamer

Goed onderhoud van een warmtebron heeft een positief effect op de veiligheid ervan. Zo kan een vuile verwarmingsketel giftige koolmonoxide uitstoten. Dat is niet alleen gevaarlijk voor de gezondheid van de bewoners van het pand, maar kan ook brand veroorzaken. Goed onderhouden apparaten zijn daarnaast zuiniger in het gasverbruik. Het is niet ongebruikelijk dat er op dat vlak tot tien procent winst behaald kan worden. Net als bij een goed onderhouden auto, gaat ook een goed onderhouden warmtebron langer mee, waardoor het apparaat per saldo duurzamer wordt. Tenslotte dringt onderhoud het aantal onverwachte storingsgevallen sterk terug.

Bijkomende voordelen

De keuze voor een servicecontract kent overigens nog een aantal andere voordelen. In de eerste plaats is er het gemak. De installateur of loodgieter waarmee het contract is afgesloten, houdt nauwlettend in de gaten wanneer er voor het laatst onderhoud is gepleegd en wat er op dat moment mogelijk gerepareerd of vervangen werd. Contractanten kunnen daarnaast ook in veel gevallen profiteren van spoedhulp op het moment dat er zich een probleem met een warmtebron voordoet. Ook niet onbelangrijk: het is in de meeste gevallen goedkoper om een servicecontract te hebben dan dat er voor afzonderlijke reparaties een reparateur op bezoek moet komen.

Verplicht onderhoud

Op zich is het niet wettelijk verplicht om een onderhoudscontract voor de in de woning aanwezige warmtebronnen te hebben. Toch valt er in bepaalde situaties niet aan te ontkomen. Zo zijn er sommige brandverzekeringen die vanwege het eerder genoemde gevaar van brandbare koolmonoxide hun verzekerden verplichten om over een onderhoudscontract te beschikken. Daarnaast kunnen leveranciers van verwarmingsketels van hun klanten een servicecontract verlangen op voorwaarde dat anders de garantie komt te vervallen.

Op zoek naar de beste aanbieding

Net als voor het vergelijken van energieleveranciers zijn er ook websites waar aanbieders van servicecontracten met elkaar vergeleken kunnen worden. De lijst die tijdens zo’n check in beeld verschijnt bevat in de regel niet alleen maar regionale en lokale gasdiensten, loodgieters en installatiebedrijven, maar ook namen van bekende energieleveranciers die deze dienst als extra service aanbieden. Aangezien de specifieke contractvoorwaarden tussen bedrijven soms flink kunnen verschillen, is het lang niet altijd verstandig om klakkeloos voor de goedkoopste optie te kiezen. Zorg er dus voor goed op de hoogte van de inhoud van het onderhoudscontract te zijn voordat er een handtekening onder gezet wordt.