banner

Wat inwoners vinden van handhaving Oisterwijk


511 van de 973 panelleden uit het Burgerpanel hebben recent een vragenlijst over handhaving ingevuld. Gemeente Oisterwijk wil vanuit deze beantwoording weten waar inwoners wat betreft handhaving behoefte aan hebben en in welke mate ze zelf bereid zijn tot meldingen over overlast en ongewenste situaties.

Melden van drugs gerelateerde zaken liefst anoniem (Foto ter illustratie:  Toby de Kort).

De hoogste prioriteit ligt volgens de panelleden bij handhaving op drugsproductie, drugshandel en dumpingen van drugsafval. Ook overlast in de openbare ruimte en milieu overtredingen staan hoog op de prioriteitenlijst van de panelleden. Handhaving op drank- en horecawet heeft volgens hen minder prioriteit.

De gemeente benoemt verder in haar eindconclusie: ‘Panelleden zijn overwegend positief over de wijze waarop de gemeente op dit moment handhaaft op verschillende thema’s. Men is het meest positief over handhaving op het gebied van evenementen (55%) en horeca (54%). Minder positief is men over de handhaving op drugs, overlast openbare ruimte en hangjongeren. De voornaamste redenen voor ontevredenheid is dat er te weinig zou worden gehandhaafd en er weinig tot geen controle is.’

84% van de ondervraagden geeft aan dat een combinatie van ‘reageren op directe signalen’ en ‘als gemeente zelf actief controles uitvoeren’ de voorkeur verdient. De bereidheid tot het doen van meldingen is hoog, vooral als het de openbare ruimte betreft. Voor een aantal onderwerpen vinden deze inwoners dat die melding anonieme gedaan moet kunnen worden. Overigens gaat de helft van de inwoners volgens dit onderzoek graag eerst zelf het gesprek aan; een deel daarvan echter alleen met hulp van buurtbemiddeling of medewerkers van de gemeente.

Het onderzoek werd uitgevoerd door PON, en is binnenkort volledig te lezen op de pagina van het Burgerpanel.

Delen: