anytime

Grootse plannen voor uitbreiding KVL en industrie Oisterwijk


Gemeente Oisterwijk heeft een uitgebreid plan aangeboden aan de raad, betreffend de uitbreiding van het wooncomplex KVL en nieuwe industrie ten Noorden van Oisterwijk.

Links Pannenschuur, midden de KVL waar nu al veel woningen zijn gebouwd; rondom het uitbreidingsgebied met optioneel het stuk groen (witte lijn). (Bron: Gemeente Oisterwijk)

In een uitgebreide visie (klik hier) legt het college (burgemeester en wethouders) een plan voor aan de raad, om te komen tot het wegnemen van industrie, en daarvoor in de plaats bouwen van woningen. De industrie aldaar zou, zover ondernemers dat wensen en de raad en provincie hiermee instemmen, ten noorden van Oisterwijk uitgebreid kunnen worden.

Met dit plan haalt de gemeente, als deze inderdaad tot dit besluit komt, de industrie weg die er nu nog in het overgangsgebied tussen de wijk Pannenschuur en centrum zit.  Deze bedrijven zijn daar als uitbreiding gekomen, toen er rondom nog geen of nauwelijks woningen waren, en worden steeds meer omringd door woningbouw, in de laatste fase door het KVL project. Met het wegnemen van deze bedrijven, ontstaat een groter aaneengesloten woonwijk, en krijgen de bedrijven ruimte om te groeien en te moderniseren.

Dit plan zorgt voor mogelijkheden in groei van woningbouw, en tevens voor behoefte aan werkomgeving. Het plan is donderdagavond gepresenteerd aan de politici en geïnteresseerden en komt op 28 november ter sprake in het Raadsplein. Daarna kan de raad over het plan, eventueel aangepast beslissen. Ook is al gesproken over gefaseerd of mogelijk ook gedeeltelijke uitvoer van dit plan.

Mogelijke uitbreiding van industrie, nu nog landbouw. (Bron Gemeente Oisterwijk)