banner

Dementie en contact maken in het Alzheimer Café


Op dinsdag 19 november stond in het Alzheimer café Oisterwijk-Moergestel het thema dementie en contact maken centraal. Renée Welten (MiMakker DoppieDop) was aanwezig om te vertellen over de Stichting MiMakkus.

De avonden van het Alzheimercafé worden goed bezocht (Foto: Marijke Brocken).

Beschadigingen in het brein, veroorzaakt door dementie, maken dat communiceren niet meer vanzelfsprekend gaat. En juist taal gebruiken we om uiting te geven aan gevoelens, emoties en ongemakken. Als we taal verliezen zijn we aangewezen om ons op andere manieren te uiten en contact te maken. De stichting MiMakkus ontwikkelde een eigen benaderingsmethode voor mensen met dementie èn een opleiding tot clown (miMakker). Deze miMakkusmethode helpt mensen contact te maken met mensen voor wie taal niet (meer) vanzelfsprekend is. Door gedrag af te stemmen op de belevingswereld van de persoon met dementie. Een miMakker probeert als het ware te kijken achter de sluier van de dementie en verplaatst zich in de belevingswereld van de ander. Zo ontstaat er ruimte voor wezenlijk contact en kan de mens met dementie de regie behouden. Een bezoek van een miMakker zorgt vaak voor een toename van verbale reacties en heeft daarnaast een positieve invloed op het gedrag. Renée Welten heeft op 19 november uitgebreid verteld over deze benaderingsmethode. De kern van de methode is contact maken, een basisbehoefte van iedereen. Er worden ook trainingen gegeven voor zorgmedewerkers die handvatten aangereikt krijgen voor het professioneel toepassen van de Mimakkusmethode. Tijdens de workshops voor mantelzorgers en vrijwilligers staat het leggen van contact centraal. Uiteraard werd de avond zoals gebruikelijk afgesloten met het samen zingen van het lied “Het zijn de kleine dingen die het doen”.

De volgende café-avond is op dinsdag 17 december met als thema “Wegen naar zorg”, Corinne van der Linden en Monique Sanders zijn de gasten die aanwezig zijn om te vertellen waar je terecht kunt voor zorg voor mensen met dementie. De laatste jaren is de zorg veel in beweging. Mensen worden ouder, de verwachting is ook dat het aantal mensen met de ziekte dementie gaat stijgen. Hierdoor is er veel vraag naar zorg. Het kan echter lastig zijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers om te weten waar je voor zorg aan kunt kloppen. Gelukkig zijn er wel professionals die hierin kunnen ondersteunen, zoals een mantelzorgmakelaar. Aan bod komt deze avond wat een mantelzorgmakelaar voor u kan betekenen. Zij gaan ons ook vertellen via welke zorgwetten zorg kan worden ingezet. En wat er nodig is om een opname te realiseren. Het Alzheimer café Moergestel – Oisterwijk vindt maandelijks plaats op de derde dinsdagavond
in de maand en is gevestigd in: Wijkcentrum De Coppele, Prunusstraat 69, 5061 AS Oisterwijk