banner

D66 in Oisterwijk nog niet klaar voor solo partij


De Oisterwijkse partij PrO werd ooit opgericht door de Partij van de Arbeid, Groen Links en D66. Samen konden ze sterker het politieke spel in de raad bespelen.

Een nieuwe kleur in de Oisterwijkse raad?

Met de aankomende verkiezingen voor de gemeentelijke herindeling van Haaren bij Oisterwijk, overweegt D66 zelfstandig aan de verkiezingen mee te doen. Met haar leden van Haaren en Oisterwijk samen is een aantal leden van D66 voornemens tot het samenstellen van een zelfstandige lijst. De partij  vroeg op woensdag 20 november tijdens haar Algemene Afdelingsvergadering de D66-leden ermee in te stemmen dat D66 zelfstandig gaat meedoen aan de vervroegde  Gemeenteraadsverkiezingen in november 2020.

Helaas of gelukkig

Eerder verklaarde de D66 afdeling Oisterwijk, zoals ze ook op hun website hebben vermeld, als moederpartij van PrO niet mee te doen aan de Oisterwijkse verkiezingen. Het Brabants Dagblad vermelde in maart van dit jaar nog: ‘Geruchten in die richting worden ontkend door zowel voorzitter Hans Coenen als secretaris Maikel Mocking.’ Een geluk voor partij PrO, die daarmee in hara huidige vorm kon blijven bestaan. Zo ook nu, voorlopig, want de stemmen staakten.

Jan van der Meer, voorzitter van PrO, liet afgelopen week weten: ‘Het bestuur van PrO wacht de besluitvorming bij D66 af. Het spreekt voor zich dat PrO liever ziet dat D66, GroenLinks en PvdA samen blijven in PrO.’ Ad van den Oord, mede oprichter van PrO: ‘Het lijkt erop dat D66 bezig is een doodsteek uit te delen aan PrO. PrO kan alleen blijven bestaan als de drie constituerende partijen dat wensen. Als D66 dus uitstapt is het exit PrO en rest de leden van PrO niets anders dan een nieuwe politieke beweging te starten.’ Ad noemt het voorstel van D66 ‘een schoffering van de lokale oud-D66 prominenten.’ Will van Roessel, D66 man en voormalig wethouder en raadslid, ziet de noodzaak voor een kleine partij om samen te werken, om zo vaste grond onder de voeten te krijgen. ‘Investeren in versterking van PrO om een progressieve stevige partij te krijgen is veel beter en slimmer.’

Helaas voor de voorstanders van D66 die zoals gezegd zelfstandig verder willen, want een besluit werd nog niet genomen. Door de 12 aanwezige stemgerechtigden werd besloten in januari een tweede overleg en stemronde te houden.

Delen: