banner

Bewoners KVL Oisterwijk in modder en water (Update + Film)


Op het herbestemmingsplan KVL in Oisterwijk staan een aantal bewoners volgens eigen zeggen tot de enkels in het water.

Deze heeft er geen moeite mee… (Foto: Toby de Kort)

Bij regenval lopen delen van de wegen en paden onder water. Aan de foto’s te zien betreft het hier de tijdelijke wegen, in afwachting van definitieve wegaanleg. In de omgeving van de Schaverij en de Laan van KVL is de overlast het grootst. Bewoners komen met doorweekte voeten binnen, omdat de plassen niet te vermijden zijn. Ook zijn er al een aantal auto’s vast komen te zitten in de modder. Recent zakte een mevrouw tot haar knieĆ«n weg in de modder en moest door toegesnelde omstanders losgetrokken worden.

Deze graafmachine zakt bijna tegen een gevel aan (Bron: Esther Brekelmans)

Oplossing

Buurtbewoners hebben gemeente Oisterwijk om hulp gevraagd. Er zijn meerdere inwoners die aangeven meerdere keren contact te hebben gezocht. De gemeente laat aan onze redactie weten: ‘Op dit moment zijn we druk bezig met het wegpompen van het water. Volgende week gaan we extra kolken plaatsen en leggen we extra stelconplaten op de slechte plaatsen. Hiermee zorgen we dat het terrein beter begaanbaar wordt.’

Voor de langere termijn komt er een waterberging nabij het KVL-terrein, zodat bij hevige regenbuien het overtollige water opgevangen wordt. ‘Dit water wordt vervolgens geleidelijk afgevoerd, zodat het riool niet te veel belast wordt. Hiermee voorkomen we overstromingen bij hevige regenbuien in en rondom het KVL-gebied.’