banner

Alzheimer café in Oisterwijk


Het Alzheimer Café is er op 19 november met als thema: dementie en contact maken.

Gast: Renée Welten van stichting MiMakkus

Beschadigingen in het brein, veroorzaakt door dementie, maken dat communiceren niet meer vanzelfsprekend gaat. En juist taal gebruiken we om uiting te geven aan gevoelens, emoties en ongemakken. Als we taal verliezen zijn we aangewezen om ons op andere manieren te uiten en contact te maken. De stichting MiMakkus ontwikkelde een eigen benaderingsmethode voor mensen met dementie èn een opleiding tot clown (miMakker). Deze miMakkusmethode helpt mensen contact te maken met mensen voor wie taal niet (meer) vanzelfsprekend is. Door gedrag af te stemmen op de belevingswereld van de persoon met dementie. Een miMakker probeert als het ware te kijken achter de sluier van de dementie en verplaatst zich in de belevingswereld van de ander. Zo ontstaat er ruimte voor wezenlijk contact en kan de mens met dementie de regie behouden. Een bezoek van een miMakker zorgt vaak voor een toename van verbale reacties en heeft daarnaast een positieve invloed op het gedrag.Renée Welten zal op 19 november uitgebreid vertellen over deze benaderingsmethode.

Het alzheimercafé in Oisterwijk

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor familieleden, vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden. Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen wat de ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die de aanwezigen elkaar geven is van zeer grote waarde, en de aanwezigen gaan dan ook met een voldaan gevoel naar huis. Onze medewerkers staan gedurende de avond voor iedereen klaar, en mocht u vragen hebben, stel ze gerust.
Graag heten we u allen van harte welkom! Tijd: inloop vanaf 19.30 uur Duur programma van 20.00 – 22.00 uur Locatie De Coppele, Prunusstraat 69 5061 AS Oisterwijk

Delen: