banner

Aanmelding Peer Paorel prijs van start


In het eerste kwartaal van 2020 zal voor de 18de keer de uitreiking van de Oisterwijkse Vrijwilligers Prijs, de Peer Paorel Prijs, plaatsvinden. Deze prijs wordt uitgereikt aan die vrijwilliger of organisatie die zich de afgelopen jaren op bijzondere wijze heeft ingezet binnen het Oisterwijkse verenigingsleven op cultureel of maatschappelijk gebied. Het doel van deze prijs is om een maal per jaar even extra aandacht te vestigen op de waarde van vele enthousiaste vrijwilligers die de Oisterwijkse gemeenschap rijk is. Want wat is onze gemeenschap zonder de inzet van al deze mensen?

Burgemeester Hans Janssen mocht de Vrijwilligersprijs overhandigen aan Frans de Laat (Foto: Annita Schepens).

Heeft u iemand in uw organisatie of kent u iemand uit uw omgeving waarvan u denkt dat hij of zij het verdiend heeft om een keer in het zonnetje te worden gezet, meld hem of haar dan aan. Ook verenigingen en stichtingen kunnen voor de prijs in aanmerking komen. Voorwaarde voor de kandidaatstelling is dat het vrijwilligerswerk in Oisterwijk gedaan wordt door inwoners van Oisterwijk. Tot uiterlijk zondag 8 december 2019 kunt u uw kandidaat aanmelden om in aanmerking te laten komen voor deze belangrijke onderscheiding. Een vakkundige jury zal de inzendingen beoordelen en hieruit een prijswinnaar kiezen.

De winnaar ontvangt een oorkonde en een beeldje van de Oisterwijkse reus Peer Paorel, Heer van Oisterwijk. Zoals elk jaar zal de Gemeente Oisterwijk een bedrag van € 250,- voor het goede doel beschikbaar stellen. De winnaar mag dit bedrag toekennen aan een vereniging of stichting naar keuze. De uitreiking wordt gepland in het eerste kwartaal van 2020.

Aanmelden van uw kandidaat kan vanaf 1 november tot uiterlijk 8 december 2020. Vergeet daarbij niet om een bondige verklaring te geven waarom uw kandidaat volgens u de prijs verdient. Graag ontvangt de organisatie uw kandidaatstelling per email op: peerpaorelprijs@gmail.com

DTZ logo low