banner

Wethouder Oisterwijk spreekt raadslid aan op ongepaste uitlatingen


Wethouder Dion Dankers heeft raadslid Inge van Beers in het openbaar aangesproken op haar uitlatingen. Hij noemt haar mening op Facebook ‘gevaarlijke uitlatingen die een raadslid niet passen.’ Zowel persoonlijk aan haar, als openbaar heeft Dankers geen uitleg gegeven; onze redactie heeft die uitleg wel ontvangen.

‘Ze stelt dat AMV’ers bewust naar Europa reizen voor criminele doeleinden. Dat is een gevaarlijke aanname. Enerzijds is het onjuist en anderzijds raakt het discriminatie. Na 17 jaar werkzaam te zijn geweest bij de IND weet ik dat haar uitspraak niet op waarheid berust,’ aldus Dankers. Ondanks diverse verzoeken van lezers heeft hij zijn uitleg niet bij het bewuste Facebook bericht geplaatst, omdat ‘er dan een discussie op social media ontstaat en dat wil ik niet’.

Van Beers stelde in een discussie met inwoners dat ‘een deel van de minderjarige asielzoekers (AMV’ers) die zich niet aan de regels houdt, bewust naar Europa en dus ook Nederland reist voor criminele doeleinden en bij vertrek uit eigen land al weten dat ze geen schijn van kans maken op een verblijfsvergunning.’ Van Beers vindt dat deze groep niet op het AZC in Oisterwijk zouden mogen verblijven. Omdat volgens het COA selectie op afkomst en leeftijd niet mogelijk is, en volgens haar een groot deel van de overlast uit die groep komt, wil zij alle AMV’ers uit Oisterwijk weren, ook de goede.

Raadslid Inge van Beers van partij Algemeen Belang op bezoek bij AZC Oisterwijk.

‘Ik betreur het dat hij dit alleen via social media doet, en geen verdere uitleg geeft of persoonlijk een toelicht geeft, zoals een professional dit zou kunnen doen. Ik spreek hem hier nog over,’ aldus Van Beers over dit handelen van de wethouder. ‘Inhoudelijk vind ik zijn verklaring niet correct. Hij zegt dat ik AMV’ers beschuldig van bewust naar Europa reizen voor criminele doeleinden, terwijl ik toch echt iets anders zeg. Dit gaat over een deel van de AMV’ers die de reis om die redenen maakt. Iets wat in de landelijke media ook wordt bevestigd.’ Van Beers respecteert Dankers en zijn expertise, maar is van mening dat iedereen zijn of haar mening mag geven over dit vraagstuk.

Duidelijk was overigens begin dit jaar al dat selectie op leeftijd of afkomst in Nederland niet zomaar kan. Dat bleek ook uit de reactie van het COA tijdens de discussie in de raadszaal van afgelopen donderdag. Het COA wil alle doelgroepen opvangen. Alleen na een zorgvuldige beoordeling kan bepaald worden of iemand al of geen kans maakt op een verblijfsvergunning, en alleen op basis van gebleken overlast wil het COA samen met gemeente en politie de overlastgevers individueel aanpakken.

Over de voorwaarden die de Oisterwijks raad aan de opvang wil stellen leest u hier meer.