banner

Wat gaat gemeente doen met locatie De Leye in Oisterwijk?


Het gebied van het voormalige zwembad en sporthal De Leye is gelegen tussen het centrum en de woonwijk Bunders, met aan de zuidkant groen en water van de Voorste Stroom; zorgcentrum De Vloet aan de ene, en een paar lage kantoorgebouwtjes aan de andere kant. Het vlak is volgens de gemeentelijke woonvisie met name geschikt voor een woonbestemming. Behoudens zogenaamde ‘ondergeschikte bedrijvigheid’ zoals een kapper of kleinschalige zorg, zijn winkels of bedrijven in dat gebied niet gewenst.

De raadszaal zat bij een eerdree bijeenkomst in 2018 goed vol (Foto: Joris van der Pijll).

Op 14 november om 21.15 uur praten raadsleden over dit onderwerp. Het zal daarna nog ongeveer 3 jaar duren voordat er gebouwd kan worden. Wethouder Peter Smit kijkt uit naar de ontwikkelingen: “De Leye is een centrale locatie in Oisterwijk, nabij ons prachtige centrum. De locatie biedt mogelijkheden om tegemoet te komen aan onze ambities voor woningbouw in de komende jaren. Hierbij is het belangrijk dat we met het soort woningen niet alleen aansluiten bij de behoefte die er is, maar ook voldoende aandacht hebben voor de omgeving.”

Tijdens een eerdere bijeenkomst met omwonenden en belanghebbenden werden diverse mogelijkheden besproken, waarbij samengevat aan bod kwamen: Groen, met rondom aan alle kanten een mooi aanzicht, uitzicht en uitnodigende wandel- en fietsomgeving rondom.  De stroom en de groenstrook naast Zorgcentrum De Vloet vragen om een uitnodigend gebied voor wandelaars en fietsers. Het mag een ruimte worden voor ontmoeting. Het verkeer met rode fietspad en kruispunt Baerdijk zouden meegenomen mogen worden en er werd een wens uitgesproken zo min mogelijk auto’s in het zicht. Behoefte zou gericht kunnen zijn op appartementen met lift, vormen van zorg en bijzondere doelgroepen.

De locatie van sporthal en zwembad De Leye (Bron: Google Maps Streetview)

Naast wettelijke regels, waaronder tegenwoordig ook ‘zonder gas’, gaf de gemeente aan ook circulair te willen bouwen. Het sloopafval zou op een of andere manier hergebruikt mogen worden.  Denk bijvoorbeeld aan het hergebruik van de balken uit de sporthal. Bij de verkoop van de grond aan een projectontwikkelaar, zal de mate van duurzaam bouwen een onderdeel vormen van de aanbesteding. Vanuit de woonvisie van de gemeente, kwam men destijds uit op gestapelde bewoning, of een combinatie met grondgebonden woningen. Aanwezige inwoners gaven aan geen hoogbouw te willen; anderen gaven aan een afbouw van hoog naar laag als overgang van centrum naar de Voorste Stroom als goede optie te zien. Vanuit de appartementen, geven inwoners aan, zouden ruimere balkons met uitzicht moeten voorkomen dat met name de oudere bewoners zich opgesloten voelen.

Dit alles waren destijds richtingen die de aanwezigen hebben meegegeven aan de gemeente; op 14 november praten de raadsleden hierover, alvorens de toekomstige plannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Belangstellenden zijn welkom.