banner

Vrouwen in top bedrijfsleven? Dat kan sneller


De groei naar meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven gaat te langzaam. Is een wettelijk verplicht aantal een oplossing?

Er moeten meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven komen. Nederland loopt op dat gebied achter. Het streven van dertig procent vrouwen in de top wordt door veel bedrijven niet gehaald. Slechts 8,3 procent voldoet aan dit cijfer. Daarmee is gezegd dat het wettelijk streefcijfer niet werkt. Het is te vrijblijvend, menen experts.

Het zijn nog altijd de mannen die met hun laptoptas heren dagelijks de scepter zwaaien binnen menig bedrijf. Maar als het het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) wordt opgevolgd, komt daar binnenkort toch echt verandering in.

Werkgevers- en werknemersorganisatie vinden dat er een quotum moet komen om bedrijven te dwingen meer vrouwen in de top aan te nemen, zo meldt het rapport van de SER. Waarin ook wordt vermeldt dat het aantal vrouwen aan de top nu in ieder geval langzaam stijgt. Maar zeker niet voldoende.

Er met een radicale trendbreuk komen

Er mogen ook in Oisterwijk meer vrouwen komen op topfuncties.

Dat bedrijven hier zelf een lans voor moeten breken, is een veel gehoorde mening. Dat gaat echter niet snel genoeg. Er moet volgens voorzitter van de belangenbehartiger VNO-NCW Hans de Boer zelfs een radicale trendbreuk komen.

Een van de vrouwen die het heft in eigen hand nam is Rahma el Mouden. Zij creëerde een schoonmaakbedrijf waar inmiddels vijfhonderd mensen werken. Het Rijksmuseum is haar grootste klant, vertelt ze in De Ondernemer. Met een vermogen van 11 miljoen euro is schoonmaakbedrijf MAS Dienstverleners inmiddels een grote speler.

Zelf begon de Marokkaanse Rahma, die vanaf haar zestiende in Nederland woont, als schoonmaakster. Ze heeft moeten knokken om als vrouw en Marokkaanse haar eigen bedrijf uit de grond te stampen, maar het is haar gelukt.

Rahma inspireert nu andere vrouwen 

Hoe? Dat vertelt ze graag aan andere jongeren en vrouwen met ambitie. Inmiddels heeft haar eigen dochter het bedrijf overgenomen en wil Rahma zich inzetten om andere vrouwen te inspireren er ‘ook voor te gaan’.

Een van haar adviezen luidt dat je een klant altijd voor moet zijn. Zij meent dat als een klant de offerte maandag hebben, dat je er dan voor moet zorgen dat je die op donderdag al in je laptoptas hebt zitten dat de klant deze diezelfde dag nog krijgt. Daarmee overtref je iemands verwachtingen en dat werkt. Met al haar adviezen en enthousiasme hoopt ze dat er meer en meer vrouwen het bedrijfsleven ingaan en topposities bereiken.

Er moet een ingroeiquotum komen

De SER pleit nu voor een ingroeiquotum. Dat betekent dat als een bedrijf het quotum van dertig procent niet haalt, het volgende lid dat benoemd wordt een vrouw moet zijn. “Kan er geen geschikte vrouw worden gevonden, dan blijft de stoel leeg,” zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer aan de NOS. Voor raden van bestuur wordt geen quotum ingesteld.

Of het quotum er komt is de vraag. Minister Van Engelshoven bespreekt dit binnen het kabinet, waar zoveel voor- als tegenstanders zijn. ‘In de politiek wordt er verschillend over gedacht,” vertelt ze.

Noorwegen was het eerste land me teen quotum. Inmiddels zijn veel andere Europese landen gevolgd. Het werkt en zorgt voor een versnelling, zo meent Caroline Princen van de Bedrijvenmonitor aan de NOS.

Er zijn ook andere wegen die leiden tot meer vrouwen aan de top waaronder goedkopere kinderopvang zoals in Zweden en Denemarken. Vrouwen kunnen daar ook eerder weer met hun heuptasje naar het werk. Daar staat immers een langer vaderschapsverlof tegenover. De landen bevinden zich inmiddels in de top-10 van landen met de meeste vrouwen aan de top.