kooplokaal

Verkeershufters belemmeren komst zebrapad in Oisterwijk


‘Het enige wat zebrapaden doen is schijnveiligheid geven,’ aldus wethouder Dion Dankers. Huftergedrag in het verkeer zou daartoe volgens hem de oorzaak zijn.

door Iris de Groot

Het verkeersplan voor de Joannes Lenartzstraat en de Lind wordt momenteel uitgevoerd. Volgens AB-raadslid Harrie Marsé ontbreken er wat elementen, die volgens hem in het voortraject wel beloofd zijn. Een van deze dingen is de aanleg van een zebrapad. In een gesprek met onze redactie, laat hij ter plekke zien wat zijn bezwaren zijn. Hij stelde deze vraag ook in het vragenuurtje van de gemeenteraad afgelopen donderdag. Daarbij schetste hij de situatie en was van mening dat een zebrapad kan bijdragen aan een snelheidsvermindering en veiligheid, want ‘wat remt er beter af dan een zebrapad?!’

‘Ik wil hier oversteken, kan dat?’ (Foto: Joris van der Pijl)

Op deze vraag kwam antwoord van portefeuillehouder Dankers. Die gaf aan dat er in de goedgekeurde tekening, die besproken is met de bewoners, geen zebrapad getekend staat; hem zijn geen beloftes bekend. Vervolgens gaf hij zijn kijk op een zebrapad: ‘U stelt dat een zebrapad een verkeersremmend effect heeft, het enige wat zebrapaden doen is schijnveiligheid geven. De voetganger denkt dat hij veilig over kan steken, ik moet u teleurstellen. De keren dat een zebrapad wordt genegeerd is vele malen groter, door huftergedrag in het verkeer.’

Het feit dat deze kruising een gevaarlijk punt is wordt ook door andere partijen beaamt. Zo geeft raadslid Con van Beckhoven (VVD) aan: ‘Ik steek er ook als stadsgids over. Dan hoop ik dat ze goed verzekerd zijn, het is zo onoverzichtelijk.’ Vervolgens geeft Jan Jonkers (AB) aan dat een zebrapad er juist is voor de veiligheid. ‘Als er geen zebrapad komt vanwege hufterig gedag, moet je dat hufterig gedrag aanpakken.’

Dankers deed geen toezeggingen om het gewenste zebrapad alsnog aan te leggen.

Bordendiscussie

Raadslid bereid tot verkeerskundig vrijwilliger!

Om de hoek, in de Peperstraat, een andere volgens Marsé onveilige situatie, ‘waar de inwoners al vijf jaar op wachten!’ De ‘bordendiscussie’, zoals die door burgemeester Hans Janssen in de raadsvergadering werd aangeduid. Middels borden zou een wegversmalling aangegeven kunnen worden, met voorrangsregeling, om zodoende het passerende verkeer in de smalle straat beter te reguleren.

Volgens Marsé kan dit bord voorlopig al voldoende zijn…

Wethouder Dankers: ‘Wij zien geen reden die borden nu al te plaatsen, het is al sinds jaar en dag zo.’ Volgens Dankers is die aanpassing inderdaad beloofd, maar kan dit wachten op de herinrichting, tegelijk met de uitvoering van het rioolplan in april 2020. Ook zouden de kosten een bezwaar zijn. Bianca Taapken (VVD): ‘Als het is beloofd en het duurt zo lang, zoveel kosten zijn dat toch niet? Marsé en Taapken kregen beide bijval van raadslid Guy Kort: ‘Sterker, er zijn nauwelijks kosten, als die borden straks bij herinrichting teruggeplaatst worden.’ Burgemeester Janssen grapte: ‘Ik hoor een vrijwilliger,’ waarop De Kort volmondig zijn medewerking toezegde met een ‘helemaal prima’.