banner

Ook PGB Oisterwijk groeit na herindeling Haaren


De Haarense fractieleden van Samenwerking ’95 sluiten zich aan bij Partij Gemeente Belangen in Oisterwijk.

Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling van Haaren in 2021 hebben de fractie- en commissieleden van het dorp Haaren van Samenwerking ’95 (S’95) besloten om zich aan te sluiten bij de lokale partij Partij Gemeente Belangen Oisterwijk (PGB). De leden en het bestuur van S’95 hadden in een eerder stadium al besloten om de partij S’95 op te heffen na de herindeling.

Zo komt er een stukje van gemeente Haaren naar Oisterwijk (Foto: Michelle Bosmans)

De partijleden hebben de indruk dat de stem van de achterban van het dorp
Haaren het best gewaarborgd is bij PGB. Wat hen vooral aansprak in de gesprekken met PGB is het betrekken van inwoners rondom besluitvorming, de zichtbaar goede organisatie van de partij en de betrokken en actieve (fractie)leden daarbij.

De komende periode gaan de Haarense fractieleden van S’95 een actieve bijdrage leveren om het Haarens belang tijdens lopende en komende besluiten zo goed mogelijk te waarborgen. Zij sluiten waar mogelijk aan bij overleg van PGB en denken het komende jaar vanzelfsprekend actief mee over de invulling van het nieuwe verkiezingsprogramma van PGB.

Eerder werd al bekend dat ook partij PrO versterking krijgt vanuit Haaren.