banner

Ook CDA is tegen huidig voorstel verlenging AZC Oisterwijk


Net als PGB, VVD en AB laat ook CDA Oisterwijk deze week weten zich niet te kunnen vinden in de voorwaarden tot verlenging van het AZC in Oisterwijk.

AZC Oisterwijk (Bron; Google Maps)

Het CDA laat weten dat het AZC  van hen open mag blijven voor asielzoekers die recht of een aanzienlijke kans op asiel hebben, maar niet voor overlast gevende asielzoekers. Die behoren in een opvanglocatie waar ze thuis horen. Indien die opvanglocatie er (nog) niet is, kan het CDA de overeenkomst niet onderschrijven en hoogstens de huidige overeenkomst met maximaal één jaar verlengen. De beschikbaarheid van die locaties is volgens het CDA een groot probleem, dat het COA met spoed moet oplossen.

Vorige week werd al bekend dat volgens het COA het Oisterwijkse AZC niet geschikt is voor opvang van overlastgevers, en een meerderheid van de raad duidelijke prestatie afspraken wil bij voortzetting van het AZC in Oisterwijk. Goede registratie, ook van incidenten buiten het AZC; in plaats van een afspraak tot ‘inspanning’ een afspraak tot ‘prestatie’.

Op 24 oktober zal de gemeenteraad een besluit nemen over de voorwaarden die zij stellen aan verlenging van het Oisterwijkse AZC. Het is daarna aan het college (burgemeester en wethouders) hoe ze die voorwaarden met COA vastleggen.