banner

Onrust in Oisterwijk over brief afvalcontainers


Inwoners in de gemeente Oisterwijk hebben deze week een brief ontvangen over het vernieuwen van de chip in de afval containers.

Het verzoek is aan de inwoners hun container op de aangewezen dag buiten te zetten, zodat de afvalstoffendienst de elektronische chip kan vervangen. Dit onderdeel geeft informatie over de inwoner die de rekening moet ontvangen van de betreffende afval lediging.

De afvalcontainer, ook de medische-, papier- en groencontainer, moet een nieuwe chip (Foto: Joris van der Pijll)

Verwarring

Bij inwoners is verwarring ontstaan, omdat de brief afkomstig is van Afvalstoffendienst Den Bosch, met het Bossche gemeentelijke logo. Er zijn inwoners die de brief als ongewenst hebben weggegooid. Ook zijn er klachten van inwoners dat het telefoonnummer voor vragen slecht bereikbaar is.

Gemeente Oisterwijk laat weten dat de uitvoering in handen is van de afvalstoffendienst in Den Bosch, maar Oisterwijk eindverantwoordelijk is. Het is volgens de gemeente van belang dat alle containers een nieuwe chip krijgen; een omvangrijke operatie die bij voorkeur in één keer wordt uitgevoerd. Daarmee is het noodzakelijk dat alle inwoners de brief lezen: ‘We sporen inwoners daarom aan om waar mogelijk alle containers op de gevraagde datum aan de straat te zetten.’

Stopzetten lediging
Zorgen zijn er bij inwoners voor de gevolgen, als hun container niet op het juiste moment of op de juiste plek op straat staat, en daardoor niet voorzien wordt van een nieuwe chip. De brief vermeldt namelijk dat in dat geval dat de containers niet meer geleegd worden.

‘Natuurlijk begrijpen we dat er onvoorziene situaties kunnen voorkomen waarin inwoners écht niet in de gelegenheid zijn om aan het verzoek te voldoen. Afhankelijk van om hoeveel adressen dit gaat, beraadt de partij die de chips plaatst zich op hoe en wanneer deze containers alsnog een nieuwe chip krijgen. In de tussenliggende tijd geldt een overgangsperiode waarin zowel de containers met de oude chips als de nieuwe chips worden geleegd.’ Op termijn is het niet meer mogelijk om de oude chips uit te lezen.

Voor vragen kunt u bellen met de afvalstoffendienst 0800-4002050.