banner

Oisterwijk doet mee aan Nationaal Park Van Gogh


Gemeente Oisterwijk heeft ingestemd met deelname aan een project van veertig gemeenten in de regio, die gezamenlijk het groene hart willen aanmerken als Nationaal Park. Ook Provincie Brabant werkt mee aan dit project.

Het project omvat een regionale aanpak in promotie van het groene recreatieve hart van Brabant. Ondanks dat een bredere regionale aanpak niet past bij het promotiebeleid van Gemeente Oisterwijk, omdat daarin juist specifiek de waarden van Oisterwijk en haar naam centraal mogen staan, ziet de gemeente hierin een toegevoegde waarde om deel te nemen aan dit project. Oisterwijk is centraal gelegen en kan voordeel behalen aan de recreatieve toevoeging van dit project.

Binnentuin

Landschap in het hart van Brabant, ofwel de omgeving van Oisterwijk.

De deelnemende gemeenten hebben met de werkgroep de ambitie om in de groene binnentuin van de Brabantse steden de status Nationaal Park nieuwe stijl te verwerven. De status nationaal landschap zal volgens planning in september 2020 door Minister Schouten worden toegekend. De plannen schrijven hierover onder andere: ‘Bezoekers van over de hele wereld weten dat je in een Nationaal Park schitterende natuur, bijzondere cultuurlandschappen en prachtige verhalen kunt vinden. Een nationaal park met de naam Van Gogh Nationaal Park is nog aansprekender. Het is een combinatie van toonaangevende natuurgebieden ingebed in een aantrekkelijk agrarisch cultuurlandschap, een innovatieve metropolitane economie én de tastbare erfenis van Van Gogh tezamen.’

Bezuinigingen
Omdat de gemeente Oisterwijk momenteel een bezuinigingsslag overweegt, wordt het bedrag van 10.000 euro dat nu als opstartkosten is toegezegd, voor de komende jaren beperkt tot en komt in de plaats van de jaarlijkse bijdrage van € 9.750,- zoals die nu al aan het project Groene woud ter beschikking wordt gesteld. Ook is aan de organisatie aangegeven, dat mocht de raad besluiten hierop te bezuinigen, dit bedrag voor komende jaren kan komen te vervallen.