banner

Lions Oisterwijk zamelt oud en vreemd geld in voor staaroperaties in Nepal


Lions Club Oisterwijk (LCO) zamelt oud en vreemd geld in, om staaroperaties in arme derdewereldlanden mogelijk te maken. De inzamelzuil staat in het filiaal van Albert Heijn, Dorpsstraat 34 in Oisterwijk. Tot begin december wordt zo oud en vreemd geld ingezameld.

De heer Berkelmans plaatst de zuil in zijn winkel, samen met Peter Brands van Lionsclub Oisterwijk
(Foto: Ties Olde Heuvel)

Elke Nederlander heeft wel oud en vreemd geld in de keukenla liggen en weet niet goed wat er mee te doen. Via deze verzamel zuil kan er deze zinvolle bestemming aan gegeven worden. De Lions zijn via hun mondiale netwerk in staat om munten en papiergeld uit de hele wereld om te zetten in euro’s. Oud geld dat door nationale banken niet meer wordt ingewisseld, wordt op veilingen aan de hoogstbiedende
verzamelaar verkocht. Het restant aan munten kan als oud-metaal nog wat opbrengen. Op deze manier wordt het ingezamelde materiaal omgezet in geldige valuta voor het goede doel.

De opbrengst van de actie gaat naar oogklinieken in arme derdewereldlanden (o.a. Nepal en Noord India). Een eenvoudige staaroperatie kost daar €30. Beleid is dat met oogklinieken aldaar wordt afgesproken dat ze een rijke blinde voor een staaroperatie €45 vragen. Ze houden daar €15 van over. Met de Lions bijdrage van € 15 heeft de kliniek dan weer € 30 om een arme blinde gratis te opereren.

Lionsclub Oisterwijk bestaat uit 26 leden, en is een van de ruim veertig clubs in Nederland die aan deze actie deelnemen. Na de inzameling volgt de sortering, een karwei waar de hele club zich bij inzet. Het omwisselen, veilen of verkopen gebeurt centraal door één van de 40 deelnemende Lionsclubs. Lions Club Oisterwijk heeft op deze wijze in de afgelopen jaren al ca 6000 Euro aan vreemde en oude valuta’s ingezameld, en was inclusief de steun van de Wilde ganzen dus goed voor ca. 600 staar operaties. Mede namens alle geopereerden in Nepal: hartelijk dank !!

DTZ logo low

Delen: