banner

Leerlingen Durendael bezoeken banenmarkt Oisterwijk


Op dinsdag 8 oktober brachten de derde- en vierdejaars leerlingen van Durendael ter voorbereiding op hun profielkeuze een bezoek aan de banenmarkt van de gemeente Oisterwijk. De leerlingen konden vooraf aangeven naar welke bedrijven hun interesse uitgaat en hun gegevens achterlaten.

2 college Durendael (foto: Jessica Kohler)

Oriëntatie op het beroepenveld
‘Een uitgelezen kans voor onze leerlingen om zich te oriënteren op het beroepenveld, volgens de decanen: ‘Via een formulier van school, hebben we de leerlingen in de gelegenheid gesteld om zelf afspraken te maken met bedrijven voor bijvoorbeeld een meeloopdag of een interview. Zo krijgen zij een beter beeld van waar hun interesse ligt en wat bedrijven in de regio te bieden hebben. Tijdens de lessen LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding) koppelen wij deze ervaringen aan hun keuze voor een profiel in de bovenbouw.’