banner

Film: Project Groen voor grijs krijgt vervolg


Ooit begon het als een wetenschappelijk onderzoek in de wijk Waterhoef: het project Groen voor Grijs.

De Oisterwijkse groengoeroe Bert Klerks heeft vanaf het begin een grote bijdrage geleverd aan het welslagen van dit project. Daarin werd onderzocht welke invloed een groene omgeving heeft op met name oudere bewoners. Bij het onderzoek waren diverse partijen betrokken en ook de bewoners zelf werden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Zo werd ook de onderlinge saamhorigheid versterkt. Het meest recente resultaat is de opening van het “Burghtweike” aan de Terburghtweg.

Uitbreiding

Toen in 2018 het onderzoek ten einde liep, waren er nog diverse groenprojecten onafgewerkt. Om deze projecten toch uit te voeren is toen vanuit de wijk Waterhoef de stichting Groen voor Grijs Oisterwijk opgericht. Het grijs in de naam staat niet langer voor ouderen maar voor het vervangen van overbodige grijze betonverhardingen door groen in heel Oisterwijk.

De aanpak bestaat uit drie invalshoeken:

Bewoners worden vanaf het begin betrokken bij alles wat er gedaan wordt. Groenstroken, parkjes, geveltuintjes en brandgangen worden heringericht. Tot slot is er voorlichting en instructie over natuur, planten en onderhoud van groenvoorzieningen. De stichting heeft ook een site www.groenvoorgrijsoisterwijk.nl waar meer informatie is te vinden.

Goed gesprek

De groene motor achter de stichting Groen voor Grijs Oisterwijk zijn de 72-jarige Bert Klerks en zijn vrouw Annie uit de Peperstraat, waar zij hun tuincentrum runnen. Oisterwijk in Beeld wilde meer weten over hem en zijn tomeloze enthousiasme en had een bijzonder gesprek aan de plantentafel.

 

Oisterwijk in Beeld