banner

Eindelijk openheid over aanpak onveilige rotondes Oisterwijk


Opnieuw was het nodig dat een politieke partij het college van burgemeester en wethouders formeel afdwingt duidelijkheid te geven over de rotonde aan de Moergestelse weg. Begin vorig jaar was dat het geval nadat wij publiceerden dat een verkeerskundig onderzoeksrapport geheim werd gehouden; afgelopen maanden ging de artikel 34 procedure (formele bevraging raad aan college) om uitleg over de maatregelen die eind dit jaar gerealiseerd gaan worden.

Na zoveel jaren van aanrijdingen, inwoners die hun zorgen kenbaar hebben gemaakt op de landelijke televisie, politici die herhaaldelijk vragen stellen, een verkeerskundig onderzoek dat eind 2017 duidelijke aanbevelingen opbracht, een belofte tot aanpassingen waarvan niemand iets hoort totdat de media er om vraagt…

Het plan voor de aanpassingen zou vorig jaar zomer klaar zijn; dat heeft de gemeente destijds bekend gemaakt nadat er zeven maanden lang een rapport geheim werd gehouden. Afgelopen zomer, een jaar later dan beloofd, werd door navraag van onze redactie bekend dat de werkzaamheden uiterlijk dit najaar zouden worden uitgevoerd. Het plan werd echter nog niet vrijgegeven.

Een fietser geschept op de rotonde aan de Moergestelseweg in Oisterwijk (Foto Toby de Kort).

Opvallend is dat Partij Gemeente Belangen (PGB) ook nu weer de vragen heeft moeten stellen om openheid te krijgen, en het juist hun eigen wethouder Dion Dankers is die verantwoordelijk is voor dit onderwerp, het bovendien zelf in 2015 als raadslid onder de aandacht heeft gebracht. En juist hij en zijn partij hebben afgelopen jaren benadrukt voorstander te zijn van openheid en transparantie.

Maatregelen

Ondanks dat het werk al is aanbesteed, is een tekening ook nu nog niet vrijgegeven; een omschrijving is er wel. De maatregelen die de gemeente gaat treffen zijn:

De eenrichtingsfietspaden langs de Moergestelseweg worden tweerichtingsfietspaden, om aan beide zijden van de rijbaan in twee richtingen te kunnen fietsen.

Realisatie van een verkeersplateau bij de fietsoversteken van de Tilburgseweg en de Mgr. Verhoevenlaan. Hiermee wordt de verkeersveiligheid op die twee oversteken verhoogd.

Het verloop van het fietspad tussen de Mgr. Verhoevenlaan en de oversteek van de Moergestelseweg wordt aangepast voor beter zicht op de overstekende fietsers.

Aanbrengen van een overrijdbare bochtverkleining voor het afslaande gemotoriseerde verkeer richting de Kapelaan Huijberslaan om de snelheid van het afslaande verkeer te verlagen.

Op drie locaties waar het fietspad op de rotondes aansluit komen middengeleiders. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat fietsers tegen het verkeer in de Moergestelseweg oversteken.

Het werk is al aanbesteed, maar nog onbekend is wat weggebruikers, gedupeerden en omwonenden van deze aanpassingen vinden.

 

 

Delen: