banner

EHBO project op basisscholen in Oisterwijk gaat weer door!


EHBO Oisterwijk heeft 22 jaar lang op de basisscholen voor groep 8 EHBO- lessen gegeven. Gedurende 12 weken kregen de leerlingen op hun eigen school les van ervaren EHBO-instructeurs. De cursus werd afgesloten met een examendag en uitreiking van het diploma in de Tiliander en in de Rabobank. Alle kosten werden steeds gedragen door een bijdrage van de deelnemende scholen en de Luciastichting, die beheerd werd door mevrouw C. Kortmann-Wehmeyer. Echter na 22 jaar zijn deze gelden op en dat zou het einde betekenen van de Jeugd- EHBO op de basisscholen in de gemeente Oisterwijk.

EHBO Oisterwijk ontvangt de cheque uit handen van Harrie Marsé (Foto: Joost van den Berg)

De redding voor Jeugd EHBO komt van Stichting Kiosk, de stichting die al jaren de ijsbaan op De Lind organiseert onder de naam van Winter Village Oisterwijk. Zij maken elk jaar dankbaar gebruik van de eerste hulp van EHBO- Oisterwijk. Kiosk heeft bij MIGO (Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk) een aanvullende subsidie aangevraagd om vervolg van de opleiding voor EHBO- cursussen aan de jeugd mogelijk te maken. Met name de bestuursleden van Kiosk, Harrie Marsé, Mark Verwey en Maik Michels hebben zich hiervoor ingespannen. Zij hebben bij MIGO vooral het belang van EHBO benadrukt voor alle evenementen in de gemeente, die zonder ondersteuning van EHBO niet door kunnen gaan.

Op woensdagavond 23 oktober werd door MIGO uit handen van voorzitter Hans de Goeij aan een zestal organisaties subsidie toegezegd, waaronder EHBO-vereniging Oisterwijk om daarmee de Jeugd EHBO op de basisscholen voort te kunnen zetten. Voordat de uitreiking plaatsvond, kreeg elk project de gelegenheid hun aanvraag toe te lichten. Mevrouw Tiny Barten- Vromans deed de voordracht namens EHBO- Oisterwijk en werd aangekondigd door Harrie Marsé. Samen met Ludo Fassaert, voorzitter van de EHBO, namen zij de cheque en bloemen in ontvangst.