banner

Contoledag in de autobranche Haaren


In Oost Brabant werken gemeenten, Politie, Belastingdienst en Openbaar Ministerie samen om de veiligheid en leefbaarheid te bewaken. Het is een taak van de overheid, om erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en iedereen eerlijke kansen krijgt. Wanneer vermoedens bestaan dat wet- of regelgeving wordt overtreden, is het aan de samenwerkende overheid om dit te controleren en bij misstanden hier iets aan te doen. Dat doen de deelnemende partijen ieder op basis van hun eigen rol en bevoegdheden. Ook achter de schermen wordt hier dan ook hard aan gewerkt, door alle overheidspartners samen.

Controledag bij autobedrijven in Haaren (Foto: Toby de Kort).

Controledag Haaren
Afgelopen week was een controledag in Haaren. De samenwerkende overheden bezochten in totaal 5 autobedrijven. Alle bedrijven werkten volledig mee en er werd niets aangetroffen wat tot opvolging vraagt.

Uw melding helpt
Naast de rol van de overheid hierin is ook de rol van de inwoner of ondernemer ontzettend belangrijk! U bent de ogen en oren van de wijk en met uw oplettende blik kunnen we de georganiseerde misdaad nóg beter aanpakken. Het aantal meldingen is de afgelopen periode enorm toegenomen. Zo zijn er in de maand april 2019 een verdubbeling van het aantal drugsgerelateerde meldingen ontvangen via Meld Misdaad Anoniem ten opzichte van de maand maart 2019. Uw melding helpt ons enorm en draagt bij aan een veilige leefomgeving.