banner

Burgemeester en wethouders minachten inwoners over AZC Oisterwijk


De burgemeester en wethouders minachten inwoners en raad over AZC Oisterwijk, dat is samengevat de mening van VVD Oisterwijk. Ze brengen die boodschap na een terugblik op het proces tot nu toe, en een blik op de door het college (Burgemeester en wethouders) voorgestelde overeenkomst tot voortzetting van opvang van asielzoekers in Oisterwijk. Lees hier het bericht van de VVD:

Minachting college valt slecht bij inwoners Oisterwijk
Geen 10 maar 5 jaar verlenging, alleen opvang van echte vluchtelingen en niet het college maar de gemeenteraad aan zet. Dat waren én zijn na maanden van overleg en inspraak nog steeds de harde voorwaarden die de VVD stelt bij een contractverlenging van het Asielzoekerscentrum aan de Scheibaan. Burgemeester en wethouders van Oisterwijk lijken zich nu het 1 voor 12 is echter niets aan te trekken van gevoelens van onveiligheid die onder veel inwoners leven. Hun voorstel Bestuursovereenkomst Gemeente COA / AZC gaat volledig voorbij aan alle signalen en uitkomsten die de inspraakavonden afgelopen maanden opleverden. Het college toont daarmee haar volstrekte minachting richting eigen inwoners en de politiek, die immers in mei unaniem voor een raadsbreed besluit stemde. Grote vraag is dan ook of wethouder Smit het college blijft steunen. Zijn eigen partij stelt immers dezelfde harde eisen als de VVD. Wat zijn deze AB-standpunten hem nu als wethouder waard?

Schertsvertoning

Politie op AZC Oisterwijk ( Foto ter illustratie Toby de Kort)

Afgelopen maanden organiseerde de gemeente diverse informatie- en inspraakavonden voor omwonenden en inwoners. De drukbezochte bijeenkomsten leverden een bron aan nuttige informatie op en brachten bovendien veel bezorgde gevoelens van inwoners naar boven. Inwoners kregen de indruk dat er echt naar hen geluisterd werd. Hoe ontluisterend is de realiteit voor velen, nu het college toch haar eigen wil doorzet. De VVD is geen voorstander van referenda en het op voorhand zoeken naar wat mensen willen horen. Regeren betekent voor de liberalen immers verantwoordelijkheid nemen en afleggen. Nu de gemeente echter zelf om inspraak heeft gevraagd, moet er ook wel iets mee gebeuren. Anders is het een grote schertsvertoning.

Mensen op de vlucht voor oorlog, geweld of discriminatie zijn en blijven welkom in Oisterwijk. Voor gelukszoekers uit veilige landen en overlast veroorzakende minderjarige vluchtelingen is er in onze gastvrije gemeente echter geen ruimte. De veiligheid van de inwoners van Oisterwijk gaat boven alles en overlast en criminaliteit moeten daarom zwaar bestreden worden. Aangezien de meeste problemen aantoonbaar voortvloeien uit de aanwezigheid van een klein deel AZC-bewoners, is er voor hen geen ruimte meer in de toekomst. Burgemeester Janssen moeten verder alle beschikbare handhavingsmiddelen inzetten om crimineel en intimiderend gedrag te voorkomen en de rust in Oisterwijk te bewaken.