banner

AZC Oisterwijk open of dicht?


Nu er enkele maanden minder overlast is, en de gemeente nieuwe voorwaarden heeft opgesteld voor de toekomst van het AZC, is de vraag: Wat willen de inwoners van Oisterwijk? Het AZC in Oisterwijk behouden, of niet?

In de gemeente Oisterwijk is een opvanglocatie voor vreemdelingen gevestigd, waarvan eind dit jaar de lopende bestuursovereenkomst vervalt. Gemeente Oisterwijk en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben een nieuwe conceptovereenkomst opgesteld voor de komende tien jaar, met taakverdeling en intenties. Deze is ter beoordeling aangeboden aan de gemeenteraad. Daaraan vooraf mogen inwoners hun mening geven. Dat kan op 10 oktober om 19.00 uur in het raadhuis van Oisterwijk.

Overlast

Een muzikale traktatie tijdens de open dag op AZC (Foto: Sarmad Omar)

De gemeente heeft een positieve grondhouding ten aanzien van de opvang van vreemdelingen. Ondanks die positieve kijk zijn er ook zorgen. De afgelopen jaren gaf een kleine groep bewoners van het AZC overlast; ze waren betrokken bij winkeldiefstallen, agressie en woninginbraken. Ook zijn er zorgen over de leefomstandigheden van de AZC bewoners. Dit gaf eerder dit jaar een duidelijke ommekeer in het draagvlak bij inwoners en politici.

Rustiger

In tegenstelling tot de afgelopen twee jaar, is het de laatste maanden opvallend rustiger. Werner van Bastelaar (COA): ‘Het lijkt erop dat de landelijke aanpak en de samenwerking met gemeente en politie haar vruchten afwerpt. We hebben bepaalde groepen uit elkaar gehaald, de meldplicht aangescherpt en kamercontroles uitgevoerd. Ook hebben we de IND gevraagd kansarme asielaanvragen met voorrang te behandelen.’

Nu er enkele maanden minder overlast is, en de gemeente nieuwe voorwaarden heeft opgesteld voor de toekomst van het AZC:

Kom naar de inspraakavond en stem op de poll: AZC open of dicht?