banner

AZC Oisterwijk open of dicht?


Net als begin dit jaar kiest een overgrote meerderheid op Facebook voor sluiting van het AZC in Oisterwijk. Op de vraag of het AZC in Oisterwijk open of dicht moet, reageert 82% van de 520 deelnemers voor sluiting. Deze keer met opvallend minder inhoudelijke reacties, minder wensen en meningen.

Een muzikale traktatie tijdens de open dag op AZC (Foto: Sarmad Omar)

Procentueel is het draagvlak van de reageerders hetzelfde gebleven ten opzichte van februari dit jaar. Destijds werd uit diverse reacties duidelijk dat een groot deel van de dicht-stemmers eventueel voor openhouden was, mits daarbij de overlast van de afgelopen jaren weggenomen kon worden. Er kwamen toen veel reacties van inwoners die mogelijkheden en voorwaarden benoemden, met argumenten en onderbouwingen.

Meepraten

Komende donderdag praat de raad met inwoners en betrokkenen, over de eventuele voortzetting van het AZC, en onder welke voorwaarden dat zou kunnen. Inwoners krijgen dan gelegenheid uitleg te vragen over de reeds genomen en voorgenomen maatregelen, en kunnen hun eigen idee of mening geven. Daarna zal de raad aan het college (burgemeester en wethouders) aangeven hoe zij de toekomst zien.

Wie vragen of een mening heeft, wil meepraten, is welkom op donderdagavond 10 oktober om 19.00 uur in het raadhuis van Oisterwijk.