banner

10 jaar Alzheimer café in Oisterwijk


Op dinsdag 15 oktober stond in het Alzheimer café Oisterwijk-Moergestel het 10-jarig bestaan van het café centraal. Een mooie reden voor een feestje. In een gezellige muzikale sfeer werd stil gestaan bij de afgelopen periode van 10 jaar.
Begin 2009 zijn Henk van den Hoven vanuit Alzheimer Midden-Brabant en voormalig wethouder Joop van Hezik rond de tafel gaan zitten om het Alzheimer Café Oisterwijk-Moergestel op te richten. Na enkele maanden is Jeanne Van Kollenburg  benaderd om als
coördinator het Café op te zetten. Deze taak vervult zij vanaf de oprichting, nu dus 10 jaar. Als locatie is gekozen voor De Coppele. Gezien de maandelijkse opkomst met gemiddeld rond de 5- gasten mag gesteld worden dat het Alzheimer café aan een behoefte voldoet, zowel voor de
bewoners van Oisterwijk als van omliggende gemeenten.

Het alzheimercafé in Oisterwijk

De café avonden vinden eenmaal per maand op de derde dinsdagavond plaats en hebben een vaste structuur. Gedurende een jaar worden een aantal steeds terugkerende thema’s besproken. Dit zijn o.a. uitleg over de ziekte dementie, de rol van de huisarts, juridische aspecten rondom dementie, ervaringsverhalen van mensen met dementie en hun mantelzorgers, het nut van bewegen en muziek. Daarbij wordt niet geschroomd om ook moeilijke onderwerpen te bespreken, zoals euthanasie.

Elk jaar is het op 21 september Wereld Alzheimer Dag wat in het café de derde dinsdag in september gevierd word met een gezellige feestelijke avond voor iedereen. Het Alzheimer café wordt ondersteund door een tweetal gespreksleiders; vanaf oktober 2017 zijn dit Yvonne van den Meijdenberg en Renske van der Aa. Een bestuurslid vanuit Alzheimer Midden-Brabant is frequent bij de bijeenkomsten aanwezig. Uiteraard kan het Alzheimer café niet bestaan zonder de groep vrijwilligers die steeds weer met enthousiasme en grote inzet de café avonden mee voorbereiden en verzorgen.

Hopelijk kunnen de mensen met dementie, hun mantelzorgers en alle andere belangstellenden nog lang worden begroet in het Alzheimer Café, waarbij het de intentie is ondersteuning te bieden in het omgaan met de ziekte dementie en het geven van informatie over deze ziekte.
De feestavond kreeg een extra feestelijk tintje door de aanwezigheid van burgemeester Janssen. Hij reikte een gemeentelijke blijk van waardering uit aan Jeanne Van Kollenburg – oprichtster van het café – voor haar grote inzet voor het Alzheimer café. Met veel enthousiasme en op vrijwillige basis zet zij zich al 10 jaar in om Oisterwijk en omgeving op de kaart te zetten met betrekking tot dementie. Het werd een avond om niet te vergeten.

De volgende café-avond is op dinsdag 19 november met als thema “dementie en contact maken; Stichting MiMakkus” Renée Welten (MiMakker DoppieDop) zal aanwezig zijn om te vertellen over de Stichting MiMakkus. Deze stichting ontwikkelde een eigen benaderingsmethode voor mensen met dementie èn een opleiding tot clown (miMakker). Deze miMakkusmethode helpt mensen contact te maken met mensen voor wie taal niet (meer) vanzelfsprekend is. Door gedrag af te stemmen op de belevingswereld van de persoon met dementie. Renée Welten zal op 19 november uitgebreid vertellen over deze benaderingsmethode.