banner

Schiet zorg voor asielzoekers AZC Oisterwijk tekort?


Een ingezonden brief van enkele betrokken vrijwilligers doet een ernstige situatie vermoeden. De afzender doet een beroep op de zorgplicht van de gemeente.

Naast deze brief, werden er afgelopen jaar ook verhalen aangehoord van andere AZC bewoners. Zo was er een gezin met kinderen dat door overlast van enkele dominante jeugdigen niet kon slapen, en zowel beveiliging als begeleiders durfden er niets aan te doen. Nacht na nacht onrust en bang voor represailles.

Misschien in eerste instantie minder heftig: Een vluchteling, via Ter Apel aangekomen in Winterswijk, werd aldaar naar Oisterwijk gestuurd. In zijn bezit papieren voor Winterswijk, maar op het taxilijstje stond Oisterwijk. IEen misverstand dat niet in Winterswijk, maar pas in Oisterwijk werd ontrafelt. In Oisterwijk werd hij na enig wachten weer naar Winterswijk gezonden. Dit soort ‘heen en weer acties’ zorgen – zeker in tijden van onzekerheid – voor extra spanningen.

Bij risico op uitwijzing en langdurige processen lopen die spanningen nog meer op. Recent werd een ingezonden brief geplaatst in de lokale media, waarin ook daar zorgen werden geuit over de psychische gezondheid van de gezinsleden. Haast onmenselijke spanningen krijgen deze te verduren, zonder de volgens hen de noodzakelijke hulp en rust.

Zorgplicht

AZC Oisterwijk (Bron; Google Maps)

Wat als deze medebewoners tussen de wal en het schip raken, en daardoor (meer dan ze al hadden) psychische gezondheidsklachten krijgen? Waarom moeten helpende vrijwilligers met de handen in het haar eerst intern, en daarna ook nog extern aan de bel trekken?

Dan is de vraag: Is de zorg voldoende beschikbaar? Wie is er voor hen verantwoordelijk? En als het COA niet volstaat, hoever gaat dan de zorgplicht van Gemeente Oisterwijk?

Zowel Gemeente Oisterwijk als COA gaan niet in op individuele situaties. Het is daarmee alleen mogelijk om in algemeenheid uitleg te geven. Zo geeft COA uitleg over verhuizingen: ‘Per fase in de asielprocedure is er een passende opvanglocatie, waar asielzoekers die in dezelfde fase zitten wonen. Een verhuizing kan ingrijpend zijn. Het COA streeft er daarom naar het aantal verhuizingen zo beperkt mogelijk te houden,’ aldus Carine Portengen namens COA, de verantwoordelijke organisatie voor AZC Oisterwijk.

Psychisch

Voor de psychische klachten die kunnen ontstaan, is het in eerste instantie de begeleiding van COA die signaleert en aanspreekbaar is: ‘Het COA heeft dan een doorverwijzende rol naar het Gezondheidscentrum Asielzoekers. Bewoners kunnen zich ook zelfstandig tot het gezondheidscentrum wenden. Op elke locatie is een gezondheidscentrum dat dagelijks spreekuur houdt. Asielzoekers kunnen daar terecht voor huisartsenzorg. De arts kan doorverwijzen naar specialistische zorg.’ Volgens het COA doen de medewerkers naar eer en geweten hun best om hun werk zo goed mogelijk te doen: ‘Regelmatig speelt bij asielzoekers complexe problematiek, zowel op het gebied van hun asielaanvraag als op het gebied van gezondheid, daar gaan we zo goed en zorgvuldig mogelijk mee om.’

De woordvoerder van Gemeente Oisterwijk verwijst naar dezelfde rollen en taken van het COA en het gezondheidscentrum. Omdat beide organisaties niet ingaan op de specifieke voorbeelden, is het moeilijk te beoordelen of er inderdaad sprake is van een tekortkoming. De gemeente ‘heeft met regelmaat goed overleg met het COA’ en gaat er vanuit dat er geen maatregelen nodig zijn om een betere zorg af te dwingen.