banner

Raad Oisterwijk kan onmogelijk een goed besluit nemen


Het is onmogelijk om een zorgvuldig besluit te nemen over de periode na 2020, zonder informatie van het Dorp Haaren. Dat is de reactie van partij Algemeen Belang op vragen over het Oisterwijkse miljoenentekort en specifiek het ontbreken van inspraak en informatie over de samenvoeging met het Dorp Haaren.

Vorige week werd bekend dat in de lijst met mogelijke bezuinigingen de gevolgen voor de gemeentelijke herindeling met Haaren ontbreekt. De lijst is opgesteld door het college (burgemeester en wethouders) om met inwoners van Oisterwijk van gedachte te wisselen. Daarna moet de gemeenteraad een besluit nemen over kosten en baten van de komende vier jaar. De herindelingsverkiezingen zijn over een jaar, maar de gevolgen daarvan zijn niet in die lijst opgenomen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente, is Oisterwijk ‘niet bevoegd om nu al lasten en baten in onze meerjarenbegroting op te nemen die betrekking hebben op Haaren. Als gevolg daarvan kan de gemeente Oisterwijk dus ook niet besluiten tot bezuinigingsmaatregelen die betrekking hebben op Haaren.’ Het bevestigt het gemis in de informatie, en kenmerkt meteen ook het probleem; het politiek vacuüm waar Oisterwijk zich in bevindt.

Meepraten
Inwoners van Haaren zijn niet vertegenwoordigt in de Oisterwijkse raad, en daarmee worden ze uitgesloten van besluiten. In die zin is het opmerkelijk dat er nu aan de raad van Oisterwijk gevraagd wordt om aan te geven waarop zij de komende vier jaar willen bezuinigen of inkomsten denken te kunnen winnen.
Er zijn onderling ambtenaren die meepraten, bijvoorbeeld over Haarendael en de overname van personeel. Ook worden besluiten die voor het Dorp Haaren worden genomen, ter goedkeuring voorgelegd aan de Oisterwijkse burgemeester. Maar op dit toch belangrijke en omvangrijke onderwerp zijn de gevolgen voor na 2020 niet inzichtelijk.

Onbekend
In de gemeenteraad is geen overzicht of inzicht beschikbaar over inkomsten en uitgaven die van invloed zijn op de periode na 2020, in relatie tot het Dorp Haaren. Ook het college laat weten een dergelijk overzicht niet te hebben. Dit bevestigt dat op eventuele voordelen van efficiëntie door de herindeling niet gerekend is. Hetgeen in de praktijk betekent, dat de Oisterwijkse raad binnenkort een belangrijk besluit moet nemen over de periode na 2020, zonder daarvoor de juiste informatie te hebben. Niet over de (on)mogelijkheden, en niet over de wensen van de inwoners van het Dorp Haaren.
Dat zou kunnen betekenen dat er nu bezuinigingsmaatregelen genomen worden op lopende voorzieningen, terwijl dat straks helemaal niet nodig blijkt. Of nu voorzieningen worden gespaard, die we straks dubbel hebben.

Onmogelijk
De raadsleden waren er niet over geïnformeerd. CDA raadslid Guus Mulders heeft er afgelopen week vragen over gesteld. Inge van Beers (AB) laat weten dat het bij hen intern bekend was, maar dat die informatie niet door het college was meegezonden. Volgens Mulders kan er ondanks dit gemis aan informatie een goed besluit genomen worden over de toekomstige kosten en baten in het meerjarenoverzicht.
Van Beers denkt daar duidelijk anders over: ’Zolang de komst van de kern Haaren niet serieus wordt mee genomen in de ombuigingsmaatregelen zijn wij van mening dat er geen zorgvuldig besluit genomen kan worden. Zonder totale visie, is een heldere toekomst onmogelijk.’ Van Beers benadrukt daarbij de veel gehoorde opmerking, dat het nog de vraag is óf de ombuigingsmaatregelen de beste manier zijn om het tekort op te lossen.

Veel werk
Het gehele proces van opstellen van de lijst, zes bijeenkomsten organiseren en er over discussiëren, een besluit nemen, dat besluit in de organisatie doorvoeren en uitvoeren… het is enorm veel werk. Werk voor ambtenaren, raadsleden, belangenorganisaties, bedrijven en vrijwilligers; met ernstige gevolgen voor de inwoners.
Het resultaat van dit vele werk is een overzicht van mogelijk wegvallende voorzieningen, die na een jaar de spreekwoordelijke prullenbak in kan. Dan immers hebben de Haarense inwoners recht op een nieuw besluit!