banner

PrO Oisterwijk wil industriële veehouderij veranderen


In reactie op een eerder geschreven bericht van Moergestelnaar Ruud van de Ven, waarin deze oproept te stoppen met de boeren te demoniseren, geeft partij PrO uitleg over hun toekomstvisie op de lokale veehouderij. De vraag ‘hoe’ is nog niet duidelijk. PrO laat weten dat de gemeentelijke instrumenten beperkt zijn, maar kijkt ook naar mogelijkheden binnen de nieuwe omgevingswet en beleid dat de landelijke overheid ontwikkelt. PrO wil graag de discussie met de boeren starten hoe zij de door PrO beoogde transitie zien.

Industriële veehouderij moet veranderen

PrO wil niet af van onze boeren, we willen alleen dat ze op een andere manier gaan werken. Bij voorkeur produceren voor lokale behoefte, het liefst natuur inclusief. Met regionale grondstoffen en een eerlijke prijs voor de boer door regionale afzet, direct aan de winkels en restaurants hier in onze dorpen. Daar wordt ons mooie Oisterwijk nog mooier van. Want de boeren verdienen nu absurd weinig per kilo of liter. En de prijs is afhankelijk van allerlei factoren waar de boeren geen grip op hebben. Zo is er nu varkenspest in China waardoor de prijs even iets hoger is en de varkensboeren tijdelijk meer verdienen. Maar dat kan volgende maand weer voorbij zijn en dan stort de prijs weer in. Lever je regionaal, dan bepaal je je eigen prijs. Boeren verdienen weer voldoende en je haalt de schimmige tussenhandel waar het meeste geld blijft hangen, ertussenuit. Op dit moment produceren we veel meer vlees in Oisterwijk dan we voor ons eigen gebruik nodig hebben. Meer dan 80% is voor de export, terwijl we wel 100% last hebben van emissies en mest. Volgens ons kan het een stuk minder zonder dat onze voedselvoorziening in gevaar komt. Met die transitie willen we de boeren helpen.

We hebben boeren nodig voor ons eten. Maar de intensieve, industriële manier zoals ze dat nu doen, is slecht voor het milieu en slecht voor onze gezondheid. Daarbij zijn dieren niet gemaakt om met zoveel op zo weinig ruimte te zitten. Tot nu toe heeft de technologie ons teleurgesteld, want alle claims over verbeteringen hebben tot nu toe gefaald. We geloven dan ook niet dat het heil van de technologie moet komen. Toch hebben we ook compassie met de boeren. De marges zijn absurd laag, de varkens zijn eigendom van de slachterij, het voer is te leen van de veevoerbedrijf en de stallen zijn van de bank. De bedrijfskosten nemen toe door nieuwe strengere eisen. In de bedrijfskunde noemen ze dat een zwak en kwetsbaar verdienmodel. Stoppen is moeilijk: de boeren zitten behoorlijk klem. De enige weg die de boeren zien is schaalvergroting: meer varkens, meer koeien. Voor PrO is dat echter een heilloze weg, want daarmee maken ze de problemen alleen maar groter, zowel voor zichzelf als voor hun omgeving.

We willen boeren graag helpen met de transitie naar circulaire landbouw. Dan kunnen ze blijven boeren en kunnen ze voor het buitengebied blijven zorgen. Tot dat moment verminderen we langzaam het aantal dieren. Duurzame krimp noemen we dat, met oog voor de boer, voor het milieu en voor de inwoners. Want daarin zijn we wel heel helder: zoals het nu gaat kan het niet meer.

Jean Coumans
Fractievoorzitter PrO