banner

Opnieuw ‘kamervragen’ voor openheid onveilige rotondes Oisterwijk


Onze redactie heeft er om gevraagd, maar de gemeente houdt de plannen voor de rotondes aan de Moergestelseweg net zo geheim als eerder de uitkomst van het onderzoek. En net als destijds bij dat onderzoeksrapport, vraagt PGB ook nu aan de gemeente om duidelijkheid.

Volgens de woordvoerder van wethouder Dion Dankers (verkeer) zijn de werkzaamheden ingepland voor dit najaar, maar de plannen krijgen we niet te zien. Een plan dat vorig jaar zomer al klaar zou zijn, nadat er zeven maanden lang een rapport geheim werd gehouden, wordt nu opnieuw van de buitenwereld weg gehouden. Uitleg over de aanpak, wat er gedaan gaat worden, of inzage in ontwerptekeningen komt er niet. Onbekend is waarom, behalve dat de gemeente aangeeft dat het nog niet klaar is voor publicatie.

Een fietser geschept op de rotonde aan de Moergestelseweg in Oisterwijk (Foto Toby de Kort).

Na zoveel jaren van aanrijdingen, inwoners die hun zorgen kenbaar hebben gemaakt op de landelijke televisie, politici die herhaaldelijk vragen stellen, een verkeerskundig onderzoek dat eind 2017 duidelijke aanbevelingen opbracht, een voor medio 2018 toegezegd plan dat anderhalf jaar op zich laat wachten, waarvan niemand iets hoort totdat de media er om vraagt, en volgens gemeente nog dit najaar uitgevoerd moet gaan worden…  daarvan heeft nog niemand enig idee wat gemeente wil gaan doen!

En precies dat is wat niet alleen inwoners, maar zo blijkt ook de politiek wil weten. Raadslid Roel van de Bersselaar (PGB): ‘Welke maatregelen gaat u concreet nemen? Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners en wij als volksvertegenwoordigers hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld.’ De vragen werden gericht aan het college (burgemeester en wethouders).

Opmerkelijk is dat het in 2015 Dion Dankers (destijds raadslid van PGB) was die het onderwerp onder de aandacht bracht. PGB was tevens de partij die om meer openheid en betere communicatie vroeg. Het is anno nu dezelfde Dion Dankers in functie als wethouder, die verantwoordelijk is voor het verkeer en de aanpassing van deze rotonde, en van wie we geen inzage krijgen in de plannen.