banner

Oisterwijk vergeet Haaren in bezuinigingsronde


Wordt de raad van Oisterwijk voldoende geïnformeerd?

Oisterwijk moet komende jaren structureel 3 miljoen per jaar bezuinigen. Maar in Haaren is geen probleem; aldaar horen we dat er geen tekorten zijn. Er zou na de gemeentelijke herindeling mogelijk zelfs geld overblijven.

Vernietigend

Inwoners en belangenorganisaties uit Oisterwijk geven hun mening over ‘de lijst’ (Foto: Andries van den Boom)

Uit het verhaal van PIT Onderzoek eerder deze week bleek al dat de informatie in de lijst met mogelijke bezuinigingen erg summier is; de gevolgen van die stappen zijn niet te overzien zo groot. De omschrijving van de mogelijke gevolgen dekt duidelijk niet de lading. Ook zijn de vermelde bedragen lang niet reëel te verwachten. Zo zorgt schrappen van een voorziening als kostenpost elders ook voor minder opbrengst, of worden investeringen teniet gedaan. Schrappen maakt niet alleen een gat in onze voorzieningen, maar levert daardoor ook minder geld op dan vermeld aan de raad.

Haaren
Bij het meerjarenoverzicht van mogelijke bezuinigingen en opbrengsten, die door de Oisterwijkse wethouder Dion Dankers is opgesteld, staat niets vermeld over bezuinigingen en mogelijke inkomsten ten gevolge van de herindeling met Haaren. En die komt er over pakweg een jaar al aan. De voorzieningen zullen bij die herindeling gelijk getrokken moeten worden en inwoners van Haaren krijgen via hun volksvertegenwoordigers zeggenschap over wat er in het nieuwe Oisterwijk gebeurt.
Als Oisterwijk nu het schrappen van voorzieningen voor na 2020 moet afwegen, lijkt het logisch ook naar de mogelijkheden en wensen van Haaren te kijken. Mogelijk is bezuiniging op een aantal posten helemaal niet nodig, als de herindeling efficiëntie kan opleveren.
Of wat te denken van gezamenlijk gebruik? Stel je voor dat we nu in Oisterwijk iets schrappen wat Haaren ook mist, en iets behouden wat Haaren ook al heeft. Is dat niet zonde!?

Voordelen
Haaren heeft nu een gemeentehuis dat na de herindeling eigendom wordt van Gemeente Oisterwijk. Dat gebouw zal niet, of slechts voor een klein deel nodig zijn voor gemeentelijke taken. Die vrijkomende kantoorcapaciteit zou verhuurd kunnen worden en daarmee inkomsten kunnen genereren voor de gemeentelijke portemonnee. Ook moeten straks de woonlasten gelijk getrokken worden. Die zijn in Haaren nu lager dan in Oisterwijk; verhoging daarvan kan zorgen voor meer inkomsten.
Er zijn in Haaren gronden die verkocht kunnen worden, de milieustraat kan samen gebruikt worden en na de herindeling zou ook op personele kosten of aanbestedingen bezuinigd kunnen worden.

Deze en meer toch grote financiële gevolgen staan niet op de lijst; niet als mogelijke bezuiniging én niet als mogelijke opbrengst.