banner

Oisterwijk praat mee over Haarendael


Op 25 september hebben de eigenaar, de Gedenkplaats Haarendael, Gemeente Oisterwijk en Haaren, provincie Noord-Brabant, Rijksdienst voor Cultureel erfgoed en diverse andere partijen een startconferentie bijgewoond om concrete stappen te zetten hoe in gezamenlijkheid verder te komen met de (her-)ontwikkeling van Haarendael. Dit naar aanleiding van de brand op 31 augustus die een diepe wond heeft geslagen in de lokale gemeenschap.

Brand slaat letterlijk een gat in het historisch monument (Foto: Toby de Kort)

Prioriteit wordt gegeven aan het blijvend waarborgen van de maximale (brand-)veiligheid van het pand, het behoud en invulling van de gedenkplaats, het wind- en waterdicht maken van de kapel en behoud van zoveel als mogelijke monumentale elementen. Huisvesting van een achttal personen deze week in het koetshuis met een beheerder als vaste contactpersoon en goede veiligheidsomstandigheden voor onderzoeken ter plaatse zijn maatregelen die op korte termijn worden genomen.

De (project-)ontwikkelingen van Haarendael blijven passen in de eerder vastgestelde structuurvisie zoals behoud van groene en (cultuur-)historische elementen. “Er heeft een constructief overleg plaatsgevonden waarbij onder andere stil is gestaan bij ieders belang en zorg. Het was en is goed om met deze partijen om tafel te zitten en te blijven zitten. Op deze manier gaan we in gezamenlijkheid verder met het behoud door ontwikkeling. Dit zijn we aan onze gemeenschap verplicht,” aldus waarnemend burgemeester De Boer van de gemeente Haaren, de initiatief nemende partij van deze bijeenkomst.

Het belang van het participatieproces met de omgeving wordt onderschreven door de aanwezigen partijen. Zodra het proces verder is vormgegeven worden ook de inwoners van de gemeente Haaren en andere belanghebbenden vroegtijdig betrokken bij de invulling van Haarendael.

Omdat Haarendael na 2020 onder de gemeente Oisterwijk valt, is ook die gemeente bij deze gesprekken betrokken.