banner

Haaren en Oisterwijk gaan anders om met geluidsmetingen bij evenementen


In beide gemeenten worden evenementen georganiseerd waarvan verwacht wordt dat enig geluid hoorbaar zal zijn bij omwonenden. De maximale waarden daarvan worden in een vergunning vastgelegd. Om het naleven van die vergunning te controleren, kan de gemeente de geluidsbelasting laten meten. Dit besteden ze uit aan de zogenaamde omgevingsdienst. Het is ook deze dienst die u mag bellen als u overlast ervaart.

Flexibele meting

De omgevingsdienst krijgt van de gemeenten opdracht om bij een telefoontje van inwoners ter plaatse te komen en een meting te verrichten. Achteraf kan de gemeente aan de hand van de eventueel geconstateerde overschrijding een boete opleggen. Voor eventueel direct ingrijpen moet de politie ter plaatse komen. Dat komt bij vergunde evenementen eigenlijk niet of nauwelijks voor.

Vaste opstelling

Het vaste meetsysteem werd vorig jaar gebruikt bij het BeetjeDansen Event in Haaren. Er werden geen overschrijdingen geconstateerd.

Het nadeel van het flexibele systeem, is dat er enige tijd zit tussen de melding door omwonenden en de aankomst van de meetdienst. Bovendien geeft de meting een momentopname. Voor en na de meting kan het geluidsniveau anders zijn dan tijdens de meting. Ook zijn de geluidsnormen verschillend op verschillende tijden. Het kan daardoor nodig zijn op één avond meerdere meldingen te doen en meerdere metingen te verrichten.

In Haaren hebben ze daar een oplossing voor gevonden: ‘Gedurende het hele weekend was een onbemande geluidsmeter bevestigd tegen de gevel van de dichtstbijzijnde woning. Verder is via handmatige geluidsmetingen door iemand van omgevingsdienst het geluid gemeten,’ zo geeft de woordvoerder van Gemeente Haaren uitleg over hun aanpak. Deze combinatie is volgens Gemeente Haaren een goed middel; ze zetten het systeem met succes in voor weekendactiviteiten.

Verzoek

Gemeente Oisterwijk heeft in het verleden ook gebruik gemaakt van een vaste meetopstelling, maar ‘meestal gaat de voorkeur uit naar een flexibele bemande meting’. Voor Gemeente Oisterwijk zijn de kosten van belang. ‘Uit ervaring van de omgevingsdienst blijkt dat de kosten zo’n drie keer hoger zijn dan bij een flexibele meting. Dit heeft vooral te maken met het verwerken van de gegevens.’
Uitgaande van deze kostenindicatie, zou de inzet van een vaste meetopstelling effectief kunnen zijn bij evenementen en locaties waar meerdere klachten verwacht worden en meerdere metingen nodig zijn.

Inwoners kunnen bellen naar de omgevingsdienst op het moment dat ze overlast ervaren. Voor een vaste meetopstelling gaat een dergelijk verzoek ruim vooraf richting de gemeente, eventueel vergezeld met een handhavingsverzoek. De gemeente beslist aan de hand van het advies van de omgevingsdienst welk middel ingezet wordt.