banner

Gemeentelijke stofkam blijkt vernietigend


Bezuinigingen van 3 miljoen met een ‘stofkam’ klinkt aardig, maar blijkt vernietigend. Wie de lange lijst met kosten bekijkt ziet dat 3 miljoen bezuinigen door het minderen van uitgaven, hoe dan ook vernietigende gevolgen heeft!

Afgelopen jaren heeft de gemeente geld uitgegeven aan zaken die door een aantal inwoners niet altijd als logisch of nodig werden beschouwd. Vernieuwen van Tiliander, fusie van de voetbalclubs, aanleg van de druppeltonde, city marketing, straks het Staalbergven, in Haaren Den Domp, niet te vergeten twee milieustraten … Waar de gemeente twee jaar geleden nog 3 miljoen over had, komen ze die nu tekort. Het zijn enkele van de vele projecten die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd en uitgevoerd.

3 Miljoen

Voor het jaarlijks oplopende  tekort in het gemeentelijke huishoudboekje van totaal 3 miljoen worden nu de kosten van WMO en jeugdzorg genoemd. De WMO zijn hulpmiddelen en diensten aan hoofdzakelijk ouder wordende inwoners, en daar hebben we er in Oisterwijk veel en steeds meer van, ook ouderen uit andere gemeenten. De tweede post ontstaat voor het grootste deel door jongeren die vanuit andere gemeenten op De Hondsberg worden opgevangen en waarvoor de kosten op de Oisterwijkse rekening komen! Bij gemeenten met relatief minder ouderen en minder jeugdopvang zijn die kosten lager.

Vuist

Wethouder Dion Dankers presenteerde vorig jaar de begroting voor 2019. Hij met een glimlach; de VVD was boos. In februari kreeg de wethouder opnieuw kritiek van de VVD, in juli nogmaals. Nu blijkt er een structureel tekort van 3 miljoen op zijn bureau te liggen. (Foto Gemeente Oisterwijk)

Het is misschien oneerlijk, dat Oisterwijk voor die kosten moet opdraaien, maar onbekend was het zeker niet. Een verzoek aan de landelijke overheid om daarbij te helpen ligt er al even. Het blijft vooralsnog bij vriendelijk vragen; een echte vuist maakt de gemeente niet. De rekening moet betaald worden, daar gaat de discussie niet over. De vraag is of het Oisterwijk is die de rekening moet betalen, of deze misschien terug mag geven of door mag sturen? Het zijn immers voor een groot deel niet ‘onze’ inwoners die voor de kostenpost zorgen.

Betaalt u de rekeningen van de buren?

Volgens wethouder Dion Dankers is het nu niet anders; de tering moet naar de nering. Vergeet ‘de stofkam’, want ‘het mes moet er in!’ De VVD waarschuwde er eerder voor: ‘De Oisterwijkse regering is totaal stuurloos.‘ Nu voert Dankers, zelf een PGB man, de eerdere ‘opdracht’ van de eenzame oppositiepartij VVD uit: ‘Wethouder Dankers moet het tij nu keren

Opgelost

‘Op de achterkant van een bierviltje.’ Als het dan toch moet, met binnenkort 32.000 inwoners praten we over nog geen 100 euro per persoon per jaar. Dus: Kinderen en minima 0 euro, middeninkomens 100¬† euro, de rijkeren onder ons 200 euro. Ook dat is een oplossing!

Het is bezuinigen, betalen of de rekening in de brievenbus van de buren…