banner

Gemeente onwetend over eenrichtingsverkeer Vennelaan Oisterwijk


Bij de gemeente is onbekend waarom er ooit van de Vennelaan een eenrichtingsweg is gemaakt. Bij het terugdraaien daarvan is dat niet onderzocht.

Ooit in een eerder verleden werd de Vennelaan omgebouwd tot een eenrichtingsweg. Met name in de zomermaanden, we putten uit eigen herinneringen, was die weg erg druk met recreatief verkeer van en naar het openluchtzwembad en het achterliggende recreatiegebied. Er kwam een voetpad dat, door de met name jongere zwembadbezoekers, toen en ook nu nog als fietspad wordt gebruikt. Later kwamen er fiets(suggestie)stroken.

De Vennelaan is in de zomermaanden druk met recreatief verkeer (Bron: Google Maps)

Het wegdek tussen die stroken was goed geschikt voor een eenrichtingsweg. Het overzichtelijk doorstromen van de ‘zwembaddrukte’ verliep daardoor soepel. Verkeer vanaf het recreatiegebied kwam niet meer in de straat, waardoor onder andere de oversteek van parkeerplaats naar het zwembad veiliger en overzichtelijker werd ervaren.

Meer verkeer

Om de bewoners aan de Kivitslaan en Klompven te ontzien, heeft de gemeente besloten het eenrichtingsverkeer terug te brengen naar twee richtingen. Dus meer verkeer én in beide richtingen. Bij dit voornemen tot terugdraaien van dit eerdere besluit, lijkt het logisch te kijken naar de argumenten waarom destijds die aanpassing is gedaan. Is de aanleiding van toen nu niet meer aanwezig? Het zou informatie kunnen geven of de gewenste aanpassing op enig succes kan rekenen, of juist voor onveilige situaties gaat zorgen.

De Vennelaan met fietsstroken, voetpad en parkeerterrein (Bron: Google Maps)

Onbekend
‘Waarom hier ooit eenrichtingsverkeer is ingesteld hebben we nu niet paraat,’ aldus de woordvoerder van de gemeente. De gemeente weet het niet en heeft het niet meegenomen in de afwegingen. ‘De reden dat het nu wordt aangepast is dat de huidige situatie onwenselijk is omdat verkeer via de smalle woonstraten Klompven en Kivitslaan moet rijden.’ De gemeente acht het veilig en logisch om op deze 30 km straat het eenrichtingsverkeer op te heffen. Het kruispunt met de Gemullehoekenweg wordt hiertoe aangepast.