banner

Afspraken verlenging AZC Oisterwijk


Burgemeester en wethouders hebben deze week besloten in te stemmen met verlenging van het AZC in Oisterwijk.

Hiertoe vraagt zij aan de gemeenteraad reactie op het ontwerp van de voorgenomen bestuursovereenkomst met COA, voor het voortgezet gebruik van de opvanglocatie voor vreemdelingen aan de Kievitsblekweg in Oisterwijk. Het college heeft besloten in te stemmen met dit ontwerp. Nadat de raad haar wensen en bedenkingen aangeeft, zal het college een definitief besluit nemen.

AZC Oisterwijk (Bron: Google Maps)

Nog niet bekend is of de gemeenteraad genoegen neemt met deze procedure. Eerder is door enkele raadsleden aangegeven dat ze overwegen zelf als raad het besluit te willen af- of goedkeuren. Ook kan het zijn dat de raad specifieke opdrachten meegeeft aan het college, waaraan het college zich moet houden bij het aangaan van een verlenging van AZC Oisterwijk.

Aanleiding voor de raad om voorwaarden te stellen aan de verlenging, was de toename van overlast door een relatief kleine groep AZC bewoners. Die overlast is afgelopen maanden minder, maar destijds gaven raadsleden ook aan garanties te willen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door aan de hand van een jaarlijkse evaluatie de voortgang te kunnen aanpassen. Ook zijn er zorgen over de leefomstandigheden en zorgverlening aan inwoners van het AZC in Oisterwijk.

Afspraken

In de overeenkomst zet de gemeente in op onder andere kwaliteit van de woonsituatie, verbeteren van veiligheid en beperken van overlast. Ook wil de gemeente een mogelijkheid om tussentijds de opvang te beƫindigen.