ondernemers

Gemeente negeert inwoners bij besluit AZC


Gemeente Oisterwijk heeft volgens partij Algemeen Belang hun eerdere opmerkingen en die van inwoners teveel genegeerd.

Na diverse gesprekken en werkbezoeken hebben inwoners en ook de politiek afgelopen maanden hun mening gegeven. De gemeente heeft daarop een conceptovereenkomst opgesteld.  ‘Het college leek ontvankelijk te zijn voor ons standpunt. Op basis van de concept overeenkomst tussen de gemeente en het COA blijkt dit toch anders te zijn,’ aldus Inge van Beers (AB), maar nu is AB van mening, dat het college (Burgemeester en wethouders) hun standpunt negeert.

Meer

Binnenkort mogen inwoners opnieuw meepraten over de toekomst van AZC in Oisterwijk (Foto: Marcel Huijgens/ Twitter)

‘Hoe moeilijk is het om onze punten mee te nemen? Hoezo zag het college in juni 2019 de kans om de zogenaamde ‘veiligelanders’, vooral Noord-Afrikanen, binnen de groep AMV te weren? En hoe kan het dan dat het college niet in staat is om hier ook maar iets van te verwerken in het conceptvoorstel? Nee, i.p.v. weren is het ze zelfs gelukt om het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen te verhogen van 50 naar 80! Oftewel, bedankt college voor het kei hard negeren van je raadsleden én niet te vergeten onze inwoners.’ Dit is slechts één voorbeeld waarop het conceptvoorstel volgens Algemeen Belang onacceptabel is. ‘De punten qua evaluatie en een exit clausule bij overlast worden ook totaal aan het toeval over gelaten. Het enige positieve op dit moment is het laagdrempelige meldpunt waar inwoners terecht kunnen met vragen en/of klachten over het AZC.’

Rode draad

Het lijkt er volgens AB sterk op dat het college probeert een overeenkomst te sluiten zonder er de mening van de inwoners goed in mee te nemen. ‘Het privilege wat het COA al jaren heeft in onze gemeente mag wel eens afgelopen zijn.’ Overigens zijn niet alle politieke partijen het eenduidig met elkaar eens, en ook inwoners hebben verschillende meningen over de toekomst van het AZC. Rode draad is over het algemeen wel de noodzaak tot het wegnemen van overlast én het nu en in de toekomst waarborgen van veiligheid en een prettig leefklimaat voor alle inwoners van Oisterwijk.

Op 10 oktober om 19:00 uur kan eenieder meepraten in het Raadhuis op de Lind.