banner

Geen ballonnen meer in de lucht van Oisterwijk


Ballonnen in de lucht, op te laten bij evenementen, al of niet van afbreekbaar materiaal, ze komen in de natuur, slecht voor dieren die er in kunnen stikken. In februari 2019 deed de raad het voorstel om een verbod op ballonnen op te nemen in de APV. En nu is dit verbod inderdaad opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Ballonnen oplaten bij evenementen is verleden tijd (Foto: Joris van der Pijll).

In de APV staat het volgende geschreven over het oplaten van ballonnen
Het is verboden ballonnen op te laten stijgen in de open lucht. Onder een ballon wordt verstaan: elke onbemande ballon die door middel van helium, open vuur of andere gassen in de lucht wordt gebracht, waarbij de richting en/of hoogte van de ballon niet door menselijk ingrijpen, kan worden bepaald.

Steeds meer gemeenten nemen een verbodsbepaling in de APV op met betrekking tot het oplaten van ballonnen. Nadat ballonnen zijn opgelaten is onduidelijk waar en wanneer deze weer op de bodem terecht komen en wie de eigenaar van deze ballon was. Een verbod tot het oplaten van ballonnen in de APV leidt tot een directe mogelijkheid hiertegen op te treden. Ballonnen zijn belastend voor het milieu en gevaarlijk voor dieren die er in verstrikt kunnen raken of de resten opeten.