anytime

Dit gebeurt er met de milieustraat van Oisterwijk en Haaren


Wat valt op in het afvalbeleid van Oisterwijk? De toekomst van de milieustraat aan de Veldweg in Oisterwijk is onzeker; deze is sterk verouderd.

Door PIT Onderzoek

Als het dorp Haaren zich bij de gemeente Oisterwijk voegt bestaan er twee milieustraten binnen de gemeentegrenzen van de nieuwe gemeente Oisterwijk. De Oisterwijkse milieuwethouder Peter Smit onderzoekt hoe van beide milieustraten gebruik kan worden gemaakt.

Momenteel wordt er in regionaal verband gekeken naar wat er met de verouderde milieustraat in Oisterwijk en de relatief nieuwe milieustraat in Haaren zal gebeuren. ‘We zijn in overleg met Haaren, maar ook met Boxtel, Vught, Tilburg, Den Bosch om te kijken hoe we gezamenlijk in onze regio de afvalstromen zo goed mogelijk kunnen laten lopen en faciliteren dat mensen makkelijk hun afval kwijt kunnen,’ aldus Smit.

‘Inwoners van Oisterwijk willen graag een nieuwe milieustraat (Foto: Rens van de Plas).

Wat het beste systeem is voor de gemeente Oisterwijk wordt nog onderzocht. Wel is volgens de wethouder zeker dat beide milieustraten blijven bestaan. ‘De milieustraat blijft in Haaren open en in Oisterwijk is een milieustraat en daar zal er ook een blijven. Wat we willen onderzoeken is hoe we zo makkelijk mogelijk van beiden gebruik kunnen maken. Dat onderzoek loopt om dat regionaal met elkaar te doen.’

PIT Onderzoek

PIT Onderzoek is de programmanaam van de Stichting Onderzoeksredactie Groot Oisterwijk. Deze stichting geeft uitvoering aan een pilotproject van het landelijke Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ), namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De stichting heeft een onderzoeksredactie opgericht die onderzoek uitvoert naar lokaal actuele onderwerpen. Heeft u tips? Mail naar info@PITonderzoek.nl